Økonomi og velferd

Eiendomsrettens tre dimensjoner

Publisert: 4. mai 2006

Nils Karlson ved Ratio i Sverige analyserer eiendomsrettsbegrepet og eiendomsrettens viktigste konsekvenser, nemlig markedsøkonomi og den økonomiske utviklingen som følger av dette. Karlson belyser også følgene av å begrense eiendomsretten.

Nils Karlson er professor og daglig leder av det svenske utredningsinstituttet RATIO. Karlson var foredragsholder på CIVITAs Oscarsborgseminar i 2004.

Les hele rapporten