Økonomi og velferd

Det frie markedet og den arabiske våren

If the region’s new leaders want to make a difference, they have to appreciate the underclass of such aspirant capitalists, a supranational movement that spans Arab cleavages, different languages, political environments and cultures. That will be the driving force in the months ahead, skriver Hernando de Soto i Financial Times.

Publisert: 14. november 2011

Hernando de Soto skriver i Financial Times om den arabiske våren og markedsøkonomien:

«Tarek Mohamed Bouazizi immolated himself in front of the governor’s offices in the town of SidiBouzid last December, after his merchandise was confiscated.

People identified with his dire situation: like 50 per cent of all working Arabs, he was an entrepreneur, albeit on the margins of the law, who died trying to gain the right to hold property and do business without being hassled by corrupt authorities.

If the region’s new leaders want to make a difference, they have to appreciate the underclass of such aspirant capitalists, a supranational movement that spans Arab cleavages, different languages, political environments and cultures. That will be the driving force in the months ahead.»

Les artikkelen her.

Les også Civita-notat nr. 4/2011, om Hernando de Sotos teorier:

Nr. 4 2011: Privat eiendomsrett og de fattigste

Rapporten International Property Rights Index er den mest omfattende sammenstillingen av forskjellige lands private eiendomsrettigheter. Årets utgave, den femte i rekken, bekrefter nok en gang at koblingen mellom økonomisk fremgang og eiendomsrettigheter er sterk. Samtidig viser rapporten på nytt at eiendomsrettighetene varierer svært mye mellom forskjellige land. De fleste utviklingsland har jevnt over svake eiendomsrettigheter, som ofte ikke gjelder for alle innbyggerne i landet – og da spesielt ikke for de fattigste. Men eiendomsrett gir makt gjennom eierskap, ved at innbyggerne kan benytte og tjene på eiendommen. Slik skapes arbeidsplasser, inntekter og vekst. Hernando de Soto har derfor utvidet sitt virkefelt fra å være en økonom med en spennende teori, til å bli en aktivist for styrkede private eiendomsrettigheter rundt omkring i verden.

Dette notatet gir en enkel oversikt over rapporten og de Sotos ideer og arbeid.

Last ned og les notatet her: civita-notat_4_2011