Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Kristin Clemet

Klikkjournalistikk

Argumentene for å sende terroristens forklaring direkte er svake
Politikk og samfunnRettsstatMedia
Lars Kolbeinstveit

Har Slagsvold Vedum lurt Dagbladet?

Dagbladet har nok rett på lederplass når de skriver at antielitismen er velregissert, men noe kan tyde på at den er så velregissert at selv avisa lar seg lure. Lars Kolbeinstveit i Dagbladet.
Norsk politikkPolitikk og samfunnPopulisme
Eirik Løkke

Skivebom fra Rødt om Arendalsuka

Jo, Arendalsuka fungerer som en demokratifestival. Gjennom å senke terskelen for deltagelse har arrangørene lagt til rette for at argumenterer og ideer kan brytes i offentligheten. Eirik Løkke i Dagbladet:
Politikk og samfunn
Mats Kirkebirkeland

Å klippe snorer

Evnen til å vise kortsiktig handlekraft trumfer samfunnets langsiktige behov. Mats Kirkebirkeland i Dagbladet.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferd
Mats Kirkebirkeland

«Kraft-arvesølvet» fortjener bedre enn kommunalt eierskap

Når man velger å ta Hafslund av børs, øker dette risikoen for en dårligere eierstyring. Mats A. Kirkebirkeland i Dagbladet.
Offentlig eierskapNæringspolitikk
Haakon Riekeles

«For lite, for sent», ble «for mye, for lenge»

Lenger permitteringsperioder gir økt total ledighet og dårligere jobbmuligheter for de permitterte. Haakon Riekeles i Dagbladet.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Lars Peder Nordbakken

EU vakler videre under kryssild av tre uløste kriser

Den amerikanske statsviteren og professoren Francis Fukuyama sier rett ut at vi er vitne til en «avinstitusjonalisering av Vesten». Dessverre er det mye som tyder på at han har rett. Lars Peder Nordbakken i Dagbladet.
Institusjoner og forvaltningInternasjonale institusjonerEU og EØS
Nikolai HegertunTorstein Ulserød

Handlekraft eller dømmekraft?

Torstein Ulserød og Nikolai Hegertun om UDs håndtering av ILPI-saken.
Institusjoner og forvaltningBistand og utvikling
Mats Kirkebirkeland

Mytene om Oslos verdiskapning

"Oslo er trendy, produktiv, lønnsom og attraktiv," skriver Mats Kirkebirkeland i Dagbladet, og avliver noen myter.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
Mats Kirkebirkeland

«Oslo-eliten» er mye bedre enn sitt rykte

Ingen andre hovedstadseliter er så rause med resten av nasjonen som «eliten» i Oslo. Mats Kirkebirkeland i Dagbladet.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Haakon Riekeles

To feil og seks forslag til løsninger i budsjettdramaet

For å rette opp feilene trengs det tiltak som gjør bilpakken mer klimavennlig, og tiltak som gjør bilpakken mer bilistvennlig, uten at klimaeffekten forsvinner. Haakon Riekeles om budsjettfloken og seks forslag til løsninger i Dagbladet.
Økonomisk politikkKlima og miljøFinanspolitikk
Lars Kolbeinstveit

Faglig snevert om likestilling

Jeg har nok «et horn i sida til Sunniva Ørstavik». Men vår kritikk er først og fremst prinsipiell og fortjener bedre svar fra faglig hold. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagbladet.
Likestilling og feminisme
Torstein Ulserød

Fortsatt begrenset interesse for kunnskap i ruspolitikken

Hvis Ap vil være progressive kan de foreslå en ruskommisjon med mandat til å se på alle sider ved ruspolitikken og vurdere alternative måter å regulere omsetning på. Torstein Ulserød i Dagbladet.
Norsk politikkRuspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører er viktige for å øke kapasiteten i offentlig sektor

Private aktører er viktige for å øke kapasiteten i offentlig sektor. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagbladet Meninger.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Kvinner, ikke klag, ta tak i deltiden

Partene i arbeidslivet har ikke gjort jobben sin. Kvinner som arbeider i sektoren, og som år etter år oppgir at de arbeider ufrivillig deltid, får enten akseptere at det er slik, eller så får de engasjere seg gjennom sine fagforeninger eller på sin arbeidsplass, og bidra til endring. Mathilde Fasting i Dagbladet Meninger.
ArbeidslivLikestilling og feminismeArbeid og sysselsetting
Lars Kolbeinstveit

Solveig Horne gjør det radikale feminister ikke klarer

Barne- og likestillingsministeren vil frata Likestillingsombudet rollen som lovhåndhever. De som har grunn til å være mest fornøyd er, ironisk nok, venstresidens feminister. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagbladet.
Likestilling og feminisme
Lars Peder Nordbakken

Finansskatten er sterkt konkurransevridende

Er det denne regjeringens politikk å bidra til mindre konkurranse og økt forskjellsbehandling i den norske finansnæringen? Lars Peder Nordbakken
SelskapsskattKonkurranseNæringspolitikkSkatt og avgifter
personvern

Personvern i terrorens tidsalder

«Frykten for terrorisme er et dårlig utgangspunkt for prinsipiell debatt om privatliv.» Eirik Løkke i Dagbladet.
TerrorismeDemokrati og rettigheterRettsstatPersonvernForsvar og sikkerhet
Haakon Riekeles

Drivstoffavgiftene må opp

Hvis Frp og Venstre gir hverandre en seier i hver sin hjertesak, kan de ikke bare redde det borgerlige samarbeidsprosjektet, men bevise at det fortjener å reddes. Haakon Riekeles i Dagbladet.
AvgifterKlima og miljøSkatt og avgifter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Konkurranse gir bedre resultat både i private og offentlige skoler

Godt gjennomført konkurranse kan gi større mangfold og valgfrihet, bedre kvalitet og høyere effektivitet i offentlige tjenester. Det forutsetter at myndighetene legger opp til en konkurranse hvor kvalitet lønner seg. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagbladet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Torstein Ulserød

En straffeprosess for folk flest

Prinsipper som vanligvis veier tungt settes til side i kampen mot ulovlig rus. Torstein Ulserød i Dagbladet.
RettsstatRuspolitikk
Torstein Ulserød

Om hysteriet på høyresiden

"Mediene behandler det venstreradikale partiet Rødt med en letthet vi aldri ville ha sett hvis det dreide seg om et høyreradikalt part." Torstein Ulserød i Dagbladet:
Norsk politikkDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Lettvint leder i Dagbladet

"Dagbladet har mange kvaliteter. Lederartiklene er ikke en av dem. De er ofte preget av lavt presisjonsnivå og liten indre sammenheng", skriver Kristin Clemet i sitt blogginnlegg.
Politikk og samfunnMedia

Flere burde gjøre som Lysbakken

Det står respekt av Audun Lysbakkens beslutning om å gå av. Flere politikere burde gå av.
Ideer

Fornuftig bistand

Økonomi og velferd
Kristin Clemet

Dagbladet og privatskolene

Kristin Clemet svarer på lederen i Dagbladet 25.3.: "At Dagbladet er motstander av privatskoler - eller av flere privatskoler - er selvsagt greit, men er det ikke litt dumt, også for Dagbladet, at f.eks. lederartiklene til avisen så ofte skjemmes av ren desinformasjon?"
Private i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning