Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Kristin Clemet

Abortdebatten forsvinner ikke

"Jeg ser ingen bedre alternativer enn å ha en lov om selvbestemt abort. Men fristen bør ikke være mer romslig enn nødvendig."
Ideer

Bioteknologi

Nyere teknologiutvikling, ikke minst mikrobiologi og genteknologi, har skapt muligheter som reiser en rekke problemer av etisk art.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Mats Kirkebirkeland

Et forsøk på å svare på de «konservatives» argumenter mot eggdonasjon

"Ja, ny teknologi påvirker  nye familiekonstruksjoner. Slik jeg ser det, er dette en fortsettelse av en eldgammel tradisjon for samspillet mellom ny teknologi og organisering av menneskelige samfunn," skriver Mats Kirkebirkeland.
IdeerKonservatismeLiberalismeBioteknologi
Lars Kolbeinstveit

Skal tilhengerne av eggdonasjon vinne frem, bør de ta motstanderne seriøst

"Debatten om eggdonasjon er ganske treg. Det er av det gode," skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
IdeerBioteknologi
Mathilde Fasting

Rom for etisk debatt

"Det å ha meninger som går mot majoriteten, og å respektere dem, selv om man er uenig, er adelsmerket for et liberalt demokrati. Det må være mulig å ha etiske debatter, kunne kritisere eller applaudere ulike etiske posisjoner, uten å bli oppfattet som moraliserende eller ”mørkemenn”. Denne typen debatter er de mest krevende samfunnsdebatter vi kan ha," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
Ideer

Abortlov for en ny tid

"Uten en lovendring slik Høyre har gått inn for, vil det være den medisinske utviklingen og nemndenes praksis som avgjør det faktiske innholdet i denne paragrafen - ikke lovgiverne som følge av en åpen og demokratisk debatt. Det mener jeg er feil," skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
Demokrati og rettigheter

Abortlov for en ny tid

"Uten en lovendring slik Høyre har gått inn for, vil det være den medisinske utviklingen og nemndenes praksis som avgjør det faktiske innholdet i denne paragrafen - ikke lovgiverne som følge av en åpen og demokratisk debatt. Det mener jeg er feil," skriver Kristin Clemet på sin blogg.
Ideer

De vanskelige valgene

"Dagens og fremtidens utvikling innen gen- og bioteknologi kan muliggjøre valgfrihet i et omfang vi ikke har mulighet til å overskue. Hvordan forholder vi oss til de valgmulighetene dette gir?" Mathilde Fasting spør i Morgenbladet. "De vanskelige valgene krever at vi reflekterer over hverandres standpunkter, og at loven til slutt setter de grensene som best ivaretar alle partene som er involvert."
Uncategorized

Abort – og det liberale

"Abortloven er etisk veldig problematisk, men nødvendig. Å innrømme dette, gjør det nemlig mye lettere å unngå det berømte skråplanet: Selv om vi har fattet en etisk problematisk beslutning (som f. eks. å tillate selvbestemt abort til 12.uke), behøver vi ikke å fatte nok en etisk problematisk beslutning (som f.eks. å tillate enda senere aborter)," skriver Kristin Clemet.
Uncategorized
pandemi, bioteknologi

Gen- og bioteknologi og liberalitet

Hvordan skal man karakterisere det restriktive synet i gen- og bioteknologispørsmål? Er det konservativt eller liberalt? "Slik mange i Venstre og de fleste liberalister formulerer seg, er det liberale å tillate senaborter og ulike måter å få barn på. Selv oppfatter jeg meg som verdiliberal. Jeg har derfor spurt meg selv: Er jeg likevel ikke liberal, siden jeg har et mer restriktivt syn i mange gen- og bioteknologiske spørsmål?," skriver Kristin Clemet.
IdeerLiberalismeBioteknologi