Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
pandemi, bioteknologi
Kristin Clemet

Venstres magefølelse

Skal vi føre kunnskapsbasert politikk - eller basere oss på magefølelsen?
Institusjoner og forvaltningBioteknologi
bioteknologi lab
Knut Jørgen Kirkeberg

Liberalisering av bioteknologiloven – hva kan vi forvente?

Hvis europeisk praksis skal legge føring for bioteknologiloven, står vi neppe overfor en ny norsk liberaliseringsbølge.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Frafjord Johnson omskriver historien

"Man kan ikke omskrive historien for å få den til å passe med det man ønsker seg politisk nå", skriver Kristin Clemet.
Bioteknologi
Kristin Clemet

For behendig om bioteknologi og sortering

Melands sortering av de som er mot «alt», og de som er tilhengere av at det gjøres fremskritt, blir litt for enkel. Det i seg selv kan tyde på at vi hadde trengt litt mer tid til åpen diskusjon, skriver Kristin Clemet i VG.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Liberalisme på speed

At noen har forstokkede holdninger tilsier heller ikke at all liberalisering er uproblematisk. Lars Kolbeinstveit i Minerva.
KonservatismeLiberalismeBioteknologi

Abortdebatten: Hvorfor er den så vanskelig?

Menneskeverd og Civita inviterte til debattmøte på Litteraturhuset tirsdag 29. oktober.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Sorteringssamfunnet del 3: Hvordan skal politikken forholde seg til revolusjonen innen bioteknologi?

Dette er tredje og siste del i en mini-serie om sorteringssamfunnet hvor vi undersøker hva som er mulig å gjøre, hvilke etiske dilemmaer dette skaper og hvilke implikasjoner utviklingen bør få for politikken. Gjest i tredje del: Stortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde. 
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Lars Fr. H. Svendsen

Liberal halvtime om sorteringssamfunnet, del 2: Er det greit å designe sin egen baby?

De siste årene har det blitt gjort enorme fremskritt innenfor genetikk og bioteknologi. Hvilke etiske dilemmaer skaper den teknologiske fremgangen? Dette er andre del i en mini-serie om sorteringssamfunnet, hvor vi undersøker hva som er mulig å gjøre, hvilke etiske dilemmaer dette skaper og hvilke implikasjoner utviklingen bør få for politikken. Gjest i andre del er Civita-filosof og professor ved UiB, Lars Fr. H. Svendsen.
BioteknologiDemokrati og rettigheter

Liberal halvtime om sorteringssamfunnet, del 1: Hvor mye kan vi manipulere vårt eget genmateriale?

Hvor mye vet vi om vårt eget genmateriale? Er det mulig å manipulere genene og skape en "designer-baby"? Dette er første del i en mini-serie om sorteringssamfunnet hvor vi undersøker hva som er mulig å gjøre, hvilke etiske dilemmaer dette skaper og hvilke implikasjoner utviklingen bør få for politikken. Gjest er professor Dag Erik Undlien.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
19 nov
mandag 19 november 2018 kl. 00:00

Bør vi aktivt benytte teknologi til å forandre mennesket som art?

Civita inviterer til ideologiforedrag om transhumanismen med Ole Martin Moen mandag 19. november kl. 18.00-19.30.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Abortdebatten forsvinner ikke

"Jeg ser ingen bedre alternativer enn å ha en lov om selvbestemt abort. Men fristen bør ikke være mer romslig enn nødvendig."
Bioteknologi

Bioteknologi

Nyere teknologiutvikling, ikke minst mikrobiologi og genteknologi, har skapt muligheter som reiser en rekke problemer av etisk art.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Mats Kirkebirkeland

Et forsøk på å svare på de «konservatives» argumenter mot eggdonasjon

"Ja, ny teknologi påvirker  nye familiekonstruksjoner. Slik jeg ser det, er dette en fortsettelse av en eldgammel tradisjon for samspillet mellom ny teknologi og organisering av menneskelige samfunn," skriver Mats Kirkebirkeland.
IdeerKonservatismeLiberalismeBioteknologi
Lars Kolbeinstveit

Skal tilhengerne av eggdonasjon vinne frem, bør de ta motstanderne seriøst

"Debatten om eggdonasjon er ganske treg. Det er av det gode," skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
IdeerBioteknologi
25 okt
onsdag 25 oktober 2017 kl. 00:00

Hva slags barn burde vi lage?

Civitakveld i samarbeid med Menneskeverd på Litteraturhuset, onsdag 25. oktober kl. 1900.
Bioteknologi
Mathilde Fasting

Rom for etisk debatt

"Det å ha meninger som går mot majoriteten, og å respektere dem, selv om man er uenig, er adelsmerket for et liberalt demokrati. Det må være mulig å ha etiske debatter, kunne kritisere eller applaudere ulike etiske posisjoner, uten å bli oppfattet som moraliserende eller ”mørkemenn”. Denne typen debatter er de mest krevende samfunnsdebatter vi kan ha," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
Bioteknologi
Kristin Clemet

Abortlov for en ny tid

"Uten en lovendring slik Høyre har gått inn for, vil det være den medisinske utviklingen og nemndenes praksis som avgjør det faktiske innholdet i denne paragrafen - ikke lovgiverne som følge av en åpen og demokratisk debatt. Det mener jeg er feil," skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Abortlov for en ny tid

"Uten en lovendring slik Høyre har gått inn for, vil det være den medisinske utviklingen og nemndenes praksis som avgjør det faktiske innholdet i denne paragrafen - ikke lovgiverne som følge av en åpen og demokratisk debatt. Det mener jeg er feil," skriver Kristin Clemet på sin blogg.
Bioteknologi

De vanskelige valgene

"Dagens og fremtidens utvikling innen gen- og bioteknologi kan muliggjøre valgfrihet i et omfang vi ikke har mulighet til å overskue. Hvordan forholder vi oss til de valgmulighetene dette gir?" Mathilde Fasting spør i Morgenbladet. "De vanskelige valgene krever at vi reflekterer over hverandres standpunkter, og at loven til slutt setter de grensene som best ivaretar alle partene som er involvert."
BioteknologiMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

VELFERD: Prisen på et liv

BioteknologiVelferdsstatenØkonomi og velferd
Kristin Clemet

Assistert reproduksjon

"Noen ganger tenker jeg at det beste er å ikke diskutere disse temaene, fordi slike diskusjoner i seg selv kan gjøre det vanskelig for familier midt i blant oss.", blogger Kristin Clemet. "Resultatet av tenkningen har likevel blitt at det nok er umulig å ikke diskutere, fordi dette er spørsmål som nettopp krever refleksjon og debatt for at vi skal kunne ta stilling og gjøre så kloke valg som mulig - både som samfunn og enkeltmennesker."
Bioteknologi
Kristin Clemet

Abort – og det liberale

"Abortloven er etisk veldig problematisk, men nødvendig. Å innrømme dette, gjør det nemlig mye lettere å unngå det berømte skråplanet: Selv om vi har fattet en etisk problematisk beslutning (som f. eks. å tillate selvbestemt abort til 12.uke), behøver vi ikke å fatte nok en etisk problematisk beslutning (som f.eks. å tillate enda senere aborter)," skriver Kristin Clemet.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
pandemi, bioteknologi

Gen- og bioteknologi og liberalitet

Hvordan skal man karakterisere det restriktive synet i gen- og bioteknologispørsmål? Er det konservativt eller liberalt? "Slik mange i Venstre og de fleste liberalister formulerer seg, er det liberale å tillate senaborter og ulike måter å få barn på. Selv oppfatter jeg meg som verdiliberal. Jeg har derfor spurt meg selv: Er jeg likevel ikke liberal, siden jeg har et mer restriktivt syn i mange gen- og bioteknologiske spørsmål?," skriver Kristin Clemet.
IdeerLiberalismeBioteknologi