Det viktigste er at jobben blir gjort

«Daglig diskuteres det for og mot privatisering. Skulle ikke heller debatten dreie seg om hva vi skal gjøre i stedet for hvem som skal gjøre det?» Spørsmålet ble stilt av en av Arbeiderpartiets mest fremtredende tidligere politikere, tidligere statsråd Grete Faremo, i Aftenposten 25. februar d.å. En lignende uttalelse ville vært utenkelig fra partiets fremste politikere i dag, skriver Dag Ekelberg i en kronikk i Sunnmørsposten 26. april


Les Ekelbergs kronikk i Sunnmørsposten

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »