Ingen grunn til å frykte privatskoler

Ove Vanebo svarer i VG: I VG 15.juni angriper Ebba Boye fra Manifest Analyse privatskolesystemet Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å innføre i Norge. Hun er viser til Sverige, og er bekymret for store utbytter, dårligere resultater og større forskjeller. Selv om Boye frykter store utbytter fra friskolene, er ikke de svenske erfaringene avskrekkende.

Publisert: 19. juni 2012

Av Ove Vanebo, rådgiver i Civita.

I VG 15.juni angriper Ebba Boye fra Manifest Analyse privatskolesystemet Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å innføre i Norge. Hun er viser til Sverige, og er bekymret for store utbytter, dårligere resultater og større forskjeller.

Selv om Boye frykter store utbytter fra friskolene, er ikke de svenske erfaringene avskrekkende. Mange skoler går med overskudd, men «vinstmarginalen» er ikke spesielt høy. De siste årene har den ligget på rundt 5 prosent i gjennomsnitt. Dette tapper ikke skolene for mange ressurser, og fritt skolevalg medfører at elevene kan velge vekk privatskoler som er så grådige at det rammer elevtilbudene.

Når det gjelder svake svenske elevresultater i PISA-undersøkelsen, er dette sammensatte spørsmål. Bryter man ned tallene slik at man skiller mellom offentlige og private skoler, kommer faktisk privatskolene bedre ut, mens den offentlige skolen i Sverige har fått en drastisk nedgang. Forskerne Böhlmark og Lindahl fant i 2007 ut at en 10 prosents økning i frittstående skoler vil heve elevprestasjonene med 1 prosent.

Større forskjeller i skolen skyldes ikke bare flere privatskoler og fritt skolevalg. Også for eksempel boligmarked  spiller inn. Men uten fritt skolevalg vil man fort oppleve at segregeringen opprettholdes, siden bl.a. elever fra vestkanten vil gå på skole med personer fra samme sosial bakgrunn. Da er fritt skolevalg basert på egne resultater heller å foretrekke, siden man kan påvirke dette selv.

Innlegget er på trykk i VG 19.6.12.