Ove A. Vanebo

Styremedlem

Ove A. Vanebo er styremedlem i Civita. Han er assosiert partner i CMS Kluge Advokatfirma, i avdeling for arbeidsrett. Vanebo er også medlem av Advokatforeningen, styremedlem i Loax AS og medlem av Kringkastingsrådet. Han er tidligere statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet (2016), og formann i FPU. Han har også skrevet boken Krisehåndboka i 2019.