Bård Larsen

Rødt og revolusjon i et liberalt demokrati

«Sett i lys av dette er det forbløffende naivt at mange på venstresiden er så raske med å «tilgi» Rødt og ønske dem velkommen inn i varmen. Det skulle altså gå syv år fra å erklære statskupp til å bli helt vanlige venstresosialdemokrater. Dette mens Vårt Land altså mener at Rødt er et mer normalt parti enn Frp»
DemokratiDemokrati og rettigheterKommunisme
Jan Erik Grindheim

Hvor går Europas sosialdemokrater?

«Sosialdemokratiets fremtid ligger ikke i nasjonalstatlig proteksjonisme, men et tettere samarbeid i EU,» skriver Jan Erik Grindheim.
IdeerSosialisme og sosialdemokratiAndre ideologierEU og EØS
Marius Doksheim

Det er ikke sosialismen som har skapt norsk suksess

Norge har siden 1980-tallet ført en helt annen økonomisk politikk enn den SV ønsket, og det har tjent oss godt. Det er helt feil at Norge er blitt en vellykket økonomi som følge av ”sosialistiske virkemidler”.
Sosialisme og sosialdemokratiDen nordiske modellenØkonomiske systemer
Lars Kolbeinstveit

Det er ikke rart at Arbeiderpartiet sliter når ingen forsvarer det moderne sosialdemokratiet

«Arbeiderpartiene i Europa har blitt kritisert for å ha blitt for elitistiske og ha lite forståelse for arbeideres verdier. Samtidig er det kanskje grunn til å spørre om ledende sosialdemokrater har vært villige nok, eller om det har vært politisk mulig, å forsvare, formidle og forankre ideene de styrer etter.»
IdeerAndre ideologierSosialisme og sosialdemokrati