Hva er sannhet?

I denne pamfletten redegjør filosof Lars Fr. H. Svendsen for begreper som «sannhet», «sannaktighet», «post-sannhet», «løgn» og «bullshit», og viser hvorfor sannhet er et så grunnleggende fenomen i menneskelivet.

kr 49,–inkl. porto

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

Mange mener at sannheten er truet i vår tid, ikke minst i politikken. Det hevdes at vi er gått inn i en tilstand av «post-sannhet». Med det menes en tilstand hvor sannheten, slik vi tradisjonelt har forstått den, ikke lenger har noen normativ kraft. Er objektive fakta blitt mindre viktige for å forme den offentlige opinionen enn appeller til følelser og personlige trosoppfatninger?

I denne pamfletten redegjør filosof Lars Fr. H. Svendsen for begreper som «sannhet», «sannaktighet», «post-sannhet», «løgn» og «bullshit», og viser hvorfor sannhet er et så grunnleggende fenomen i menneskelivet. Han hevder videre at i den grad det er et spesielt sannhetsproblem i dagens kultur, knytter det seg ikke til hvilken sannhetsteori som skulle være riktig, men til hvem som har autoritet til å forvalte sannheten.

Kr. 49,- inkl. porto.

For bestillinger på mer enn 5-10 eks, ta kontakt med Cathrine Ulrikson på [email protected]

Pamfletten kan også lastes ned gratis her: