Hva er næringsnøytralitet?

 

istockphoto.com/bankrx

 

Næringsnøytralitet er et uttrykk som betegner et politisk ønske om å likebehandle ulike næringer og bedrifter. Det brukes ofte som en motsats til begrepene aktiv eller selektiv næringspolitikk, som delvis impliserer at politikken og staten bør støtte utvalgte næringer, eventuelt også enkeltbedrifter.

Aarbakke-utvalget (NOU 1989: 14) definerer næringsnøytralitet som”likebehandling mellom næringer i skattepolitikken”. Essensen i næringsnøytralitetsbegrepet er at alle næringer i Norge bør være underlagt de samme politiske rammebetingelsene, uavhengig av hvilke rammer de samme næringene har i andre land.

 

Artikkelen er skrevet av Eirik Løkke og er sist oppdatert 4.6.19.

 

Videre lesning:

Mazzucatos entreprenørstat: Blinde markeder – fremsynt stat?

Hva er markedsøkonomi?

Hva er konkurranse?

Arbeiderpartiets «nye» næringspolitikk tyder på at Brundtlands industripolitikk er glemt

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »