Hva er kvotering?

 

istockphoto.com/asmati

 

Kvotering er å bestemme at en viss del av en gruppe skal bestå av personer med bestemte kjennetegn, oftest kjønn. Det innebærer dermed å gi posisjoner eller stillinger til personer på bakgrunn av bestemte personlige forhold eller egenskaper, fremfor utelukkende eller hovedsakelig å se på relevant kompetanse (kvalifikasjon) knyttet til posisjonen eller stillingen. Slike personlige egenskaper kan være kjønn, etnisitet, alder, geografisk bosted, seksuell orientering, religiøs tilknytning eller funksjonshemming.

Man kan grovt sett skille mellom to former for kvotering: radikal kvotering og moderat kvotering. Radikal kvotering omfatter de tilfellene hvor medfødte egenskaper er det avgjørende kriterium for om en person skal få en posisjon eller stilling, uavhengig av om vedkommende er den best kvalifiserte. Likevel vil man nok i de fleste tilfeller stille krav om at vedkommende er tilstrekkelig kvalifisert også i de tilfeller hvor man bruker radikal kvotering. Moderat kvotering skiller seg fra radikal kvotering ved at man først etter å ha vurdert de formelle kvalifikasjoner ser på de underrepresentertes personlige egenskaper, og benytter kvotering kun i de tilfeller hvor personer har like eller tilnærmet like kvalifikasjoner.

 

Artikkelen er skrevet av Eirik Løkke og er sist oppdatert 19.4.18.

 

Videre lesning:

Nr.1 2014: Styrekvotering

Kvoteringsoptimismen

Likestilling er best uten kvotering

FROKOSTMØTE 18/1: Høy temperatur i debatt om kvotering

Et prinsipielt nei til kvotering

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »