Ideer

Den store stillheten

Publisert: 16. januar 2006

SV-segmentet i norsk offentlighet er undertrykkende og autoritært. Man har prøvd å ta et oppgjør med totalitære AKP-ml i norske debatt men så langt har det langt viktigere SV-segmentet sluppet unna, skriver lektor Einar Kr. Steffenak i Dagbladet.

Les hele artikkelen

Boktips:

Steffenak nevner i sin artikkel at det finnes mye litteratur om venstrediktaturene. CIVITA  anbefaler The Black Book of Communism, en av de mest omfattende og grundige dokumentasjoner av venstrediktaturenes ugjerninger.

Steffenak omtaler Sveriges tidligere visestatsminister og leder i Folkpartiet Per Ahlmarks bøker om venstresidens svik mot demokratiet. Ahlmarks bok «Det är demokratin,dumbom!» fra 2004, kan bestilles fra CIVITA. for kr. 198. Ta kontakt med Therese via e-post [email protected]