Kristian Tonning Riise

Tidligere prosjektmedarbeider

Kristian Tonning Riise har jobbet som prosjektmedarbeider i Civita i perioden 2012-14 og har skrevet Civita-boken «Diktator i forkledning», om Hugo Chavez. Kristian var også praktikant i Civita høsten 2009.

Skrevet av Kristian

Prostitusjon

Prostitusjon er et begrep som i vanlig språkbruk brukes om ulike former for sexsalg, sexarbeid, eller seksuelle ytelser i en eller annen form i bytte for penger, monetære verdier eller andre former for varer eller tjenester.
Rettsstat
Kristian Tonning Riise

Civita-rapport: Trenger vi en ny prostitusjonspolitikk?

Denne Civita-rapporten, som på nytt er aktuell med fremleggelsen av den offentlige evalueringen, gjennomgår norsk prostitusjonslovgivning. Rapporten viser at kriminaliseringslinjen først og fremst rammer de prostituerte, og fører til en utrygg, usikker og mer helsefarlig hverdag for mange av de menneskene som sliter mest i samfunnet. Rapporten viser behovet for en ny prostitusjonslovgivning.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Kristian Tonning Riise

Hva er et demokrati?

«Et demokrati forutsetter noe mer enn tilstedeværelsen av et illusorisk demokratisk rammeverk. Det forutsetter også at man følger enn del grunnleggende demokratiske spilleregler, og det er her både Russland og Venezuela, i ulik grad, kommer til kort,» skriver Kristian Tonning Riise hos Minerva.
DemokratiMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Kristian Tonning Riise

Ny rapport: Trenger vi en ny prostitusjonspolitikk?

Kriminaliseringslinjen rammer først og fremst de prostituerte, og fører til en utrygg, usikker og mer helsefarlig hverdag for mange av de menneskene som sliter mest i samfunnet. Denne rapporten viser behovet for en ny prostitusjonslovgivning. Den anbefaler full legalisering av kjøp og salg av sex, og at målet må være skadereduksjon, rettigheter og trygghet for sexarbeidere, fremfor moralisme.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Kristian Tonning Riise

Trenger vi en ny prostitusjonspolitikk?

Denne Civita-rapporten har til hensikt å kritisk gjennomgå norsk prostitusjonslovgivning. Ettersom prostitusjonsdebatten er gjenstand for mye udokumentert synsing, har det vært et selvstendig poeng å sammenfatte mye av informasjonen som allerede finnes for å gi et nyansert bilde av sexmarkedet og de mange tilknyttede komplekse problemstillingene.
Demokrati og rettigheter
Kristian Tonning Riise

Prostitusjon: Kriminaliseringslinjen har feilet

«Når nasjonale og internasjonale erfaringer gir et så entydig bilde av kriminaliseringslinjens negative konsekvenser, er det på tide at kriminaliseringstilhengerne revurderer om deres moralsk begrunnede forbud er verdt disse konsekvensene. Det er i grunn ganske selvmotsigende å bruke moral som hovedargument for å påføre mennesker unødig lidelse,» skriver Kristian Tonning Riise hos Aftenposten.
Rettsstat

Publikasjoner fra Kristian

Kristian Tonning Riise

Trenger vi en ny prostitusjonspolitikk?

Denne Civita-rapporten har til hensikt å kritisk gjennomgå norsk prostitusjonslovgivning. Ettersom prostitusjonsdebatten er gjenstand for mye udokumentert synsing, har det vært et selvstendig poeng å sammenfatte mye av informasjonen som allerede finnes for å gi et nyansert bilde av sexmarkedet og de mange tilknyttede komplekse problemstillingene.
Demokrati og rettigheter
Kristian Tonning Riise

Nr.2 2014: Karakterer på barneskolen

Debatten om karakterer på barneskolen trenger mer kunnskap. I dette notatet undersøkes noen av argumentene for karakterer på barneskolen. Både hensynet til lærernes vurderingskompetanse, foreldres kunnskap om barnets utvikling og elevens evne til å vurdere seg selv kan tale for en ordning med karakterer. Det er derfor gode argumenter for å sette i gang med en forsøksordning.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristian Tonning Riise

Nr.18 2013: Et skolevalg i endring?

Er skolevalget bare politikershow og standup, eller kan det faktisk fortelle noe om de politiske tendensene i samfunnet? Reflekterer forholdet mellom blokkene i skolevalget om velgerne ellers lener seg mot høyre eller venstre? Og hvordan blir skolevalget etter 22. juli? I dette Civita-notatet ser vi på forholdet mellom skolevalget og de ordinære valgene. Last ned notatet her!
Norsk politikkPolitikk og samfunnUtdanning og forskning
Kristian Tonning Riise

Nr. 8 2013: UTE AV SYNE, UTE AV SINN – En liberal kritikk av norsk prostitusjonslovgivning

Den norske prostitusjonslovgivningen ser ut til å ramme de prostituerte mer enn noen andre. Samtidig har vi en debatt som i stor grad foregår over hodet på de den angår. Sexarbeidernes og faginstansenes syn oppleves som lite velkomne i en debatt som domineres av politikere og interessegruppers gode intensjoner. Dette notatet er en liberal kritikk av norsk prostitusjonslovgivning.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Kristian Tonning Riise

Diktator i forkledning

«Diktator i forkledning» er en debattbok om en av de mest kontroversielle og fascinerende statslederne i vår tid. Det er historien om en kuppmaker som vant folkets tillit, ble valgt til president, og som siden har sementert stadig mer autoritære strukturer i et samfunn mer kaotisk og voldelig enn noensinne. Det er historien om Latin-Amerikas gjensyn med den moderne «caudillo».
Totalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokratiDemokrati og rettigheter