Velferdsstaten

Inkluderende arbeidsliv

Det er nå ti år siden avtalen om Inkluderende arbeidsliv ble inngått, og det konkluderes i disse dager med at den ikke har fungert like godt som man håpet. I den anledning kan det minnes om Civita-rapporten Den norske syke, som argumenterer for reduksjon i sykepengene, noe Regjeringens ekspertutvalg mente ville gi effekt på fraværet.

Publisert: 4. november 2011

Det er nå ti år siden avtalen om Inkluderende arbeidsliv ble inngått, og det konkluderes i disse dager med at den ikke har fungert like godt som man håpet. I den anledning kan det minnes om Civita-rapporten Den norske syke, som argumenterer for reduksjon i sykepengene, noe Regjeringens ekspertutvalg mente ville gi effekt på fraværet:

Den norske syke – full frihet på andres regning

Regjeringens ekspertutvalg kom med flere gode forslag til tiltak for å få ned sykefraværet. Men utvalget burde ha gått lenger. Utvalget skriver selv i sin rapport: ”Det er hevet over enhver tvil at reduksjon i lønn ved sykefravær reduserer det totale sykefraværet”.

Civita-rapporten Den norske syke foreslår å bruke tiltak vi vet virker. Konkret foreslås det å redusere sykepengene til 70 prosent av inntekten. En del av besparelsen som dette gir, bør brukes til å øke overføringene til dem som permanent faller utenfor arbeidsmarkedet. Med større innslag av økonomiske insentiver vil man få en sykelønnsordning som er mer rettferdig for alle parter, dvs. de som bærer ekstra byrder på arbeidsplassen som følge av andres sykefravær, de som selv er syke, og de som har liten eller marginal tilknytning til arbeidslivet.

Rapporten kan bestilles eller lastes ned her: Den norske syke – full frihet på andres regning