Boligpolitikk

OECD anbefaler å fjerne rentefradraget

I sin nye rapport om norsk økonomi peker OECD på at de økende boligprisene og nordmenns voksende gjeld burde gi grunn til bekymring. For å bedre økonomien foreslår organisasjonen å fjerne rentefradraget. Civita-rapporten Skattereform for arbeid og økt velstand viser hvordan man kan fjerne rentefradraget på en måte som både vil være sosialt akseptabel og best mulig for boligeiere og næringsliv.

Publisert: 15. februar 2012

I sin nye rapport om norsk økonomi peker OECD på at de økende boligprisene og nordmenns voksende gjeld burde gi grunn til bekymring. For å bedre økonomien foreslår organisasjonen å fjerne rentefradraget.

Civita-rapporten Skattereform for arbeid og økt velstand, som ble utgitt i oktober, tar for seg de samme faremomentene og viser hvordan man kan fjerne rentefradraget på en måte som både vil være sosialt akseptabel og best mulig for boligeiere og næringsliv.

Les Civitas forslag her. Forfatter av rapporten, Villeman Vinje, oppsummerer reformforslaget her.

OECD-rapporten oppsummeres av Aftenposten her.