Skolepolitikk

FROKOSTMØTE 6/6: Friskoler og valgfrihet

Publisert: 6. juni 2007

7. juni vedtar Stortinget den nye privatskoleloven. Loven innskrenker valgfriheten ved at det i hovedsak bare er skoler som driver virksomheten på religiøst grunnlag, eller etter en ”anerkjent pedagogisk retning” som blir godkjent. I praksis skrus tiden tilbake til tilstanden før friskoleloven ble innført.

Det hviler en bevisbyrde på den som vil begrense folks valgfrihet. Valgfrihet er et sentralt element og en viktig verdi i et liberalt demokrati. Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti står sammen om den nye privatskoleloven.

Redusert valgfrihet i skolen og den nye loven var tema for Civitas frokostseminar i dag. Anniken Huitfeldt (AP), Ola T. Lånke (KrF), Trine Skei Grande (V) og Ine Marie Eriksen-Søreide (H) deltok i debatten som viste de prinsipielle skillelinjene mellom partiene.

      

Se mer om friskoler på Civitas hjemmeside

Se rapporten Friskole – en fri skole? (Civita 2005)

Se innstillingen fra kirke-, utdannings – og forskningskomiteen: Innst.O. nr. 88 (2006-2007)