Økonomisk politikk

Britisk privatiseringsfiasko?

Publisert: 26. august 2005

Jevnlig refereres det til den angivelige mislykkede «privatiseringen» av britisk jernbane. Hva skjedde egentlig? Er bildet så sort-hvitt som det blir fremstilt som?

Det meget anerkjente Adam Smith Institue i London utgir i dag en rapport som nyanserer det ensidig negative bildet av erfaringene med privat jernbanedrift i Storbritannia.

Rapporten tar for seg den historiske utviklingen fra etableringen av jernbanedriften i 1825, nasjonaliseringen i 1948 (under Clement Atlee) og innføringen av konkurranse på 1980-tallet. Rapportens forfatter Ian Murray, har gransket årsakene til at mye gikk helt galt og gir en nyansert fremstilling som ikke undeslår hvor feilslått utvikling har vært. Årsaken er å finne i en feilslått privatisering, offentlig underinvesteringer gjennom flere tiår og rigid kontroll av de private aktørene som har gitt lite rom for konkurranse.