Økonomisk politikk

10 år etter finanskrisen: Hva har vi lært?

Se video fra Civitafrokost onsdag 12. september. I panelet var: Siv Jensen, Sigmund Håland, Svein Gjedrem og Rune Bjerke.

Publisert: 12. september 2018

Civitafrokost onsdag 12. september

Verdens finanssystem var nær ved å bryte sammen da investeringsbanken Lehman Brothers gikk overende 15. september 2008. Vil de nye reguleringene som er gjennomført, hindre at noe tilsvarende vil kunne skje igjen? Har aktørene i finansmarkedet tatt lærdom av krisen?

I panelet var: Finansminister Siv Jensen (FrP), kapitalforvalter og tidligere bankanalytiker Sigmund Håland, formann for OECDs landhøringskomite, tidligere finansråd og sentralbanksjef, Svein Gjedrem, og konsernsjef i DNB Rune Bjerke.

Se video fra frokostmøtet her:

Hør podcast fra frokostmøtet kommer her: