Velferdsstaten

Nr. 3 2013: Ikke-bærekraftig velferdsstat: Behov for reformer

Det er et stort reformbehov for å gjøre velferdsstaten bærekraftig. Hovedbudskapet i regjeringens Perspektivmelding bygger på urealistiske forutsetninger. Dette notatet viser at underskuddet årlig kan bli over 600 mrd. 2013-kroner i 2060 ved videreføring av den historiske kvalitetsøkningen i offentlige tjenester og redusert arbeidsinnsats.

Publisert: 10. mars 2013

Velferdsstaten slik den utvikler seg er ikke bærekraftig. I regjeringens Perspektivmelding er hovedbudskapet at dagens vedtatte ordninger og nivå på arbeidsinnsats gir et underskudd på 140 mrd. 2013-kroner i 2060. Det er urealistiske forutsetninger for 2060.

Dette Civita-notatet viser at underskuddet årlig kan bli over 600 mrd. 2013-kroner i 2060 ved videreføring av den historiske kvalitetsøkningen i offentlige tjenester og redusert arbeidsinnsats, noe som er helt urealistisk. Det er et stort reformbehov for å gjøre velferdsstaten bærekraftig, og det haster.

Last ned og les notatet her: