Demokrati og rettigheter

I skrekk­regimets tjeneste

Man skal selvsagt passe seg for å kritisere en oppsetning før den har funnet sted. Men at Festspillene velger å samarbeide med nordkoreanske myndigheter, for blant annet å markere grunnlovs­jubileet, fremstår unektelig som grotesk, skriver Eirik Løkke i Bergens Tidende.

Publisert: 19. februar 2014

Av Eirik Løkke, rådgiver i Civita.

Forfatteren Tor Åge Bringsværd beskrev engang kunst som «hjertets sunne galskap». I tilfellet Morten Traavik er det fristende å parafrasere sitatet til «hjertets galskap».

Man kan si mye om Traaviks kunst­prosjekt, men sunnhet er ikke det første man forbinder med den obskure kunstneren. Prosjektene fungerer mest av alt som propagandaverktøy for et av historiens verste regimer: Nord-Korea. Ikke slik å forstå at det er kunstens oppgave å forvalte et slags sunnhets­vesen. Men også kunstnere må stilles til ansvar for den konteksten de opererer i.

Nettopp derfor var det med undring jeg i Bergens Tidende 6. februar kunne lese at Traavik skal regissere en nytolkning («Kardemomyang») av Torbjørn Egners «Folk og røvere i Kardemomme by» under Festspillene. Oppsetningen skjer i samarbeid med nordkoreanske myndigheter og musikkskolen Kum Song.

Traavik har ved flere anledninger utmerket seg som apologet for Nord-Korea, og har blant annet understreket behovet for å nyansere bildet av landet. Videre hevdet han nylig på Dagsnytt 18 at propagandaen vi blir utsatt for i Vesten, er verre enn den propagandaen folk blir utsatt for i Nord-Korea. I tidsskriftet Minerva gikk Traavik langt i å så tvil om vitnesbyrd fra nordkoreanske konsentrasjonsleire. Til BT uttaler Traavik at Nord-Korea og Kardemomme by har mange fellestrekk – noe som er en fullstendig absurd analogi. Det er selvsagt liten grunn til å undre seg over at Traavik synes det er prestisjefylt å bidra til Festspillene.

Desto merkeligere er det å lese direktør Anders Beyers forsvar for oppsetningen: – «Kardemomyang» åpner opp for refleksjoner rundt ulike samfunnsmodeller og verdier som frihet og fellesskap – tema som er ekstra aktuelle ved feiringen av Norges grunnlovsjubileum.»

Man skal selvsagt passe seg for å kritisere en oppsetning før den har funnet sted. Men at Festspillene velger å samarbeide med nordkoreanske myndigheter, for blant annet å markere grunnlovs­jubileet, fremstår unektelig som grotesk. Beyers ønske om å skape et rom for refleksjon omkring verdier som frihet og fellesskap er naturligvis gledelig, og det er godt mulig at et norsk publikum i møte med nordkoreanske sangere lettere vil reflektere over verdiene som den norske grunnloven representerer – det er i møte med kontrastene vi lettest kan erkjenne verdier vi som samfunn tar som en selvfølge. Det var dette Nordahl Grieg illustrerte da han i april 1940 skrev: «I dag står flaggstangen naken blant Eidsvolls grønne trær, nettopp i denne time vet vi hva frihet er.»

Således vil «Kardemomyang» minne oss om den brutale motsetning mellom totalitære Nord-Korea og liberale Norge. Men Beyer glemmer at det er fullt mulig å skape slike refleksjoner uten å samarbeide med et grufullt diktatur. For husk at i den grad man kan reflektere rundt noe som helst i kommunistlandet, er verdier som frihet og fellesskap ganske fjernt fra livet til skrekkregimets innbyggere.

Å sammenligne andre stater med Hitler-Tyskland eller Stalins Sovjet har som regel lite for seg. I tilfellet Nord-Korea er sammenligningen dessverre adekvat. Dette illustrerer til fulle det tvilsomme i samarbeidet, ettersom alle som kjenner forholdene i Nord-Korea ikke vil betvile regimets umenneskelige natur. I så måte er det mer enn paradoksalt å invitere representanter for et totalitært samfunn til å formidle Kardemommeloven for et norsk publikum. Det er faktisk ganske smakløst.

Skal man tolke Festspillene i beste mening, har jeg stor forståelse for at man ønsker å utfordre publikum, samt betydningen av å forsvare kunsten for kunstens egen del. Videre er det forståelig at Festspillene ønsker å ha rom for å spisse dagsordenen. Men all kunst opptrer i en bestemt kontekst, og det er svært vanskelig å se hvordan Festspillene kan sette opp dette stykket uten å bli nyttige idioter for et skrekkregime.

Men hva med argumentet om at Traavik tross alt evner å skape kontakt mellom Nord-Korea og omverden, hvoretter slike kontaktpunkter sakte, men sikkert kan bidra til større åpenhet? Tja – argumentet er ikke uten substans, og det er liten grunn til å tro at en kulturell eller økonomisk boikott av Nord-Korea vil fungere effektivt – landet er for alle praktiske formål allerede isolert. Men det er liten grunn til å tro at musikerne fra Kum Song vil bidra til åpne landet. Snarere tvert imot.

Ved retur til hjemlandet vil de nord­koreanske kunstnerne naturligvis bli grundig overvåket og satt behørig munnkurv på. Det er liten grunn til å tro annet enn at oppsetningen vil bli nok en stor propagandaseier for regimet i Pyong­yang fra Traaviks hånd. At Traavik gjerne fortsetter å opptre som nyttig idiot for skrekk­regimet, betyr ikke at Festspillene må gjøre det samme. Det er ingen skam å snu.

Innlegget er på trykk i Bergens Tidende 19.2.14.