Episode eller historisk epokeskifte?

«11. september 2001 forandret verden for alltid. Eller? At terrorangrepene vil prege vår kollektive bevissthet, er hevet over enhver tvil. Men om hendelsen virkelig innebar et historisk epokeskifte, er sannsynligvis for tidlig å svare på.»

Det skriver Eirik Løkke, rådgiver i Civita, hos Minerva. Les artikkelen her.

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »