13 jan
torsdag 13 januar 2022 kl. 20:00

Er den akademiske friheten truet?

Nytt møte i Ytringsfrihetsforum, et forum og samarbeid mellom Human-Etisk Forbund og tankesmiene Agenda og Civita.

I mange land er den akademiske friheten under press fra høyreautoritære og woke-ideologer, eller et generelt overfølsomt ytringsklima.

Folketinget i Danmark vedtok nylig en resolusjon hvor universitetene kan miste deler av den akademiske friheten, dersom de ikke evner å bevare fagenes vitenskapelig troverdighet. Mange akademikere vegrer seg for å uttale seg i saker som kan skape reaksjoner.

Hvordan er situasjonen i Norge? Er den akademiske friheten truet? Hvordan kan vi bevare et fritt akademia?

Møtet er digitalt, og strømmes både på Facebook, YouTube og på denne nettsiden. Lyden fra møtet gjøres om til podcast i ettertid.

Paneldeltakere:

  • Cecilie Hellestveit, jurist, folkerettsekspert, konfliktforsker og utenrikspolitisk kommentator. Hellestveit provoserte mange da hun på spissformulert vis stilte spørsmål ved økningen av utenlandske forskere ved norske utdanningsinstitusjoner høsten 2021. Det utløste en større prinsipiell debatt om internasjonalisering og akademisk ytringsfrihet, og Hellestveit ble av Khrono kåret til årets navn i akademia. Hun er utdannet jurist og samfunnsviter med språk- og områdestudier i blant annet arabisk og russisk, og har juridisk doktorgrad innen internasjonal humanitærrett om reglene for kamphandlinger i borgerkrig.
  • Lars Fr. H. Svendsen er doktor i filosofi og professor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitet i Bergen, og tankesmien Civita. Han har blant annet utgitt bøkene «Frykt» (2007), «Arbeidets filosofi» (2011), «Frihetens filosofi» (2013), «Ensomhetens filosofi» (2015), «Å forstå dyr» (2018) og «Løgnens filosofi» (2020). Bøkene er oversatt til 29 språk.
  • Tore Wig, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og Forskningsprofessor ved Institutt for Fredsforskning, PRIO. Hans forskning omhandler væpnet konflikt, politisk vold, politikk i diktaturer og demokratiseringsprosesser. Wig har en PhD i Statsvitenskap fra Univedsitetet i Oslo. Han har vunnet flere priser for sin forskning og han har vært gjesteforsker ved Harvard og Columbia University.

Møteleder er Hilde Wisløff Nagell, rådgiver i tankesmien Agenda.

Dette arrangementet er en del av en møteserie om ytringsfrihet, kalt Ytringsfrihetsforum. Ytringsfrihetsforum er et samarbeid mellom Human-Etisk Forbund og tankesmiene Civita og Agenda. Forumet er dedikert til spørsmål knyttet til ytringsfrihetens vilkår og trusler mot frie ytringer.

Påmelding på Facebook!

Velkommen!

Mer om ytringsfrihet

Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. H. Svendsen om ytringsfrihet og toleranse

Hva er ytringsfrihet? Hva skal til for at ytringsfriheten skal være reell? Hvor går grensene for hva vi bør tolerere? Hør ny episode av vår podcast Civita-foredraget med filosof Lars Fr. H. Svendsen om ytringsfrihet og toleranse.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet

Ingen frihet uten ytringsfrihet

Humanist forlag gir i disse dager ut antologien Ingen frihet uten ytringsfrihet. Lars Fr. Svendsen, Bård Ludvig Thorheim, Bård Larsen, Eirik Løkke og Lars Kolbeinstveit, som alle er tilknyttet Civita, har bidratt i boken sammen med flere andre.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
4 okt
mandag 4 oktober 2021 kl. 12:00

Hvordan forsvare ytringsfriheten i møte med den kinesiske trussel?

Se video fra første møtet i #Ytringsfrihetsforum med Glacier Kwong, politisk aktivist fra Hong Kong og Research Fellow ved Hong Kong Democracy Council in Washington DC, og Guri Melby, kunnskaps- og integreringsminister og leder i Venstre.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Eirik Løkke

Ytringsfrihetens fire utfordringer

Ytringsfriheten er under press. Truslene kommer fra flere hold; autoritære på høyresiden, woke-inspirerte på venstresiden, i tillegg til religiøse ekstremister, for å nevne noen. Den globale trenden merker vi også på den offentlige debatten i Norge.
Ytringsfrihet
24 nov
onsdag 24 november 2021 kl. 00:00

Ytringsfrihetsforum: Bør staten straffe hatefulle ytringer?

I Norge er det straffbart å ytre seg diskriminerende eller hatefullt mot noens hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuelle legning eller funksjonshemning. Hvilke konsekvenser har denne loven? Er det en nødvendig beskyttelse av minoriteter, eller er loven – og måten den blir håndhevet på – et uttrykk for klare mangler på ytringsfriheten i Norge?
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Jan Erik Grindheim

Truer medieutviklingen ytringsfriheten?

Vil bruken av sosiale medier sørge for at tilliten til norske medier reduseres fremover? Og vil dette påvirke medienes rolle som en fjerde statsmakt, og endre presse- og ytringsfrihetens betydning for forholdet mellom velgerne og deres politiske representanter?
Demokrati og rettigheterYtringsfrihetMedia

Ytringsfrihet

En grunntanke i det liberale demokratiet er at borgerne er likeverdige, og at alle har retten til å uttrykke sitt syn på hvordan samfunnet er og bør være.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristin Clemet

Sløseriombudsmannen, Ytringsfrihetskommisjonen og kunstnerne

Det er ikke helt lett å forstå hva debatten om Ytringsfrihetskommisjonen og Sløseriombudsmannen handler om – men jeg tror det er minst fem ulike debatter.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Mathilde Fasting

Trine Eilertsen om debattklima, ytringsfrihet og redigerte mediers fremtid

Hvordan er vilkårene for den frie debatten i Norge, og hva skal den nye ytringsfrihetskommisjonen gjøre? Hva vil Trine Eilertsen med Aftenposten fremover, og hva skjer med redigerte medier? Og hvem skal egentlig ha pressestøtte?
Politikk og samfunnYtringsfrihetMedia