Demokrati og rettigheter

Ingen frihet uten ytringsfrihet

Humanist forlag gir i disse dager ut antologien Ingen frihet uten ytringsfrihet. Lars Fr. Svendsen, Bård Ludvig Thorheim, Bård Larsen, Eirik Løkke og Lars Kolbeinstveit, som alle er tilknyttet Civita, har bidratt i boken sammen med flere andre.

Publisert: 22. januar 2021

Humanist forlag gir i disse dager ut antologien Ingen frihet uten ytringsfrihet. Lars Fr. Svendsen, Bård Ludvig Thorheim, Bård Larsen, Eirik Løkke og Lars Kolbeinstveit, som alle er tilknyttet Civita, har bidratt i boken sammen med flere andre.

Begrenser vi ytringsfriheten for noen, begrenser vi den for alle. Derfor må vi forsvare retten til å ytre seg, selv når vi forakter ytringen.

Det betyr ikke at vi ikke kan reagere. Vi setter – på godt og vondt – grenser for det akseptable gjennom sosiale sanksjoner. Men disse sanksjonene må ikke bli så kraftige og omfattende at mange skremmes til taushet.

Gjennom 28 artikler forsøker denne boka å si noe om hvordan vi skaper et best mulig ytringsklima. Og om hvorfor en bred ytringsfrihet er avgjørende, ikke minst for å sikre minoriteters mulighet til å ytre seg.

Boken ble lansert på et digitalt frokostmøte 21. januar. Du finner video fra møtet her.

Antologien bestiller du hos Humanist Forlag!