Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
oligark

Oligark

Oligarki betyr fåmannsvelde, altså et regime der noen få personer har makten.
InternasjonaltØkonomiske systemer
Sondre Hansmark

Kraftig kortslutning, Marsdal

Magnus Marsdal synes å tro at man løser dagens strømkrise ved å skru klokken tilbake til en tid der kraften var styrt ineffektivt og planøkonomisk. Det er en kortslutning på så mange måter.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Lars Kolbeinstveit

Hvordan sikre norsk næringsliv

Koronakrisen tilsier kraftige offentlige tiltak, men å gå tilbake til mer planøkonomi er ingen god løsning. Lars Kolbeinstveit i Minerva.
Økonomisk politikkNæringslivØkonomiske systemerNæringspolitikk
Kristin Clemet

Einar Gerhardsen og veien videre for Ap

"Jeg har til gode å se overbevisende argumenter for at løsningen er mer planøkonomi og sosialisme, slik Gerhardsen sto for på 1950-tallet." Kristin Clemet svarer i Klassekampen.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Det meste er bedre i dag enn det var før

"Vi er mer velstående. Vi får bedre utdanning, og vi har likere muligheter. Vi kan leve friere og mer selvstendige liv. Vi har en velferdsstat som i langt større grad enn før tar vare på oss hvis og når vi trenger det."
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Hva ville Gerhardsen gjort?

Så hva ville Gerhardsen gjort, hvis han levde i dag og skulle møte dagens utfordringer? Slik vi må forstå Kristjánsson, Moxnes og Marsdal, ville Gerhardsen ha innført en radikal form for sosialisme og planøkonomi – altså noe som til forveksling ligner på Rødts program. Er det noen andre som tror på det? Jeg tror ikke det, skriver Kristin Clemet i Klassekampen.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Rød-grønn planøkonomi er ikke veien til grønn vekst

Mens regjeringen søker å forenkle det næringspolitiske virkemiddelapparatet, innvarsler et rødgrønt notat oppsiktsvekkende styringsambisjoner. Lars Peder Nordbakken i DN.
Økonomi og velferdNæringspolitikk

Planøkonomi

Planøkonomi er et økonomisk system der det offentlige eier og driver alt eller det aller meste av den økonomiske aktiviteten, og forsøker å koordinere produksjon og fordeling av godene gjennom planer.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Var virkelig 70-tallet bedre enn sitt rykte?

"Eksemplene viser at Nævdals forsøk på myteknusing neppe ville bestått en test av sammenhengene mellom økonomisk politikk og produktivitetsvekst i det enkelte OECD-land", skriver Lars Peder Nordbakken.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Marked med mat

Blandingsøkonomi

Blandingsøkonomi er et begrep som ikke lenger er særlig relevant, da alle moderne land har en økonomi som er dominert av private bedrifter i markedskonkurranse, samtidig som man på noen områder driver offentlig virksomhet utenom markedet.
Økonomisk politikkØkonomiske systemer
Egil Bakke

Store planer – sørgelige resultater

Denne kronikken skisserer hovedelementene i en ”politisk retrett” fra markedet for å skape grunnlag før økt vekst.
Økonomi og velferd