Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Kristin Clemet

Det er ikke høyresiden som reduserer LOs makt

Kristin Clemet svarer Trygve Svensson.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikkPolitikk og samfunn
rød blå spade
Kristin Clemet

1. mai. Kampdag og fridag.

Er også vi på vei mot et samfunn med mer polarisering, mindre tillit og flere uløste problemer?
Norsk politikkPolitikk og samfunn
lønn penger
Steinar Juel

Frontfagsmodellen og pengepolitikken trenger hverandre

Hvis Norges Bank ikke reagerer når inflasjonen går opp, selv om den er importert, er det fare for at tiltroen til bankens reaksjonsmønster svekkes. Da øker risikoen for at lønnsoppgjørene sklir ut.
Økonomisk politikkPengepolitikkArbeid og sysselsetting

Trepartssamarbeidet

Trepartssamarbeidet er en betegnelse på samarbeidet mellom arbeidslivets parter, herunder arbeidstakerne og arbeidsgiverne, og staten.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdDen nordiske modellen
Mathilde Fasting

Mysteriet Norge – hvorfor Norge ble verdens rikeste og lykkeligste land

Hør ny episode av Liberal halvtime med forfatter Harald Eia og statsviter Tore Wig, om hva som bidrar til at vi i dag er et velfungerende og velstående demokrati.
Politikk og samfunnDen nordiske modellen
Steinar Juel

Lønnssamarbeidet har sine begrensninger

Vi kan alle tjene på at staten trekkes inn i lønnsoppgjør, men ikke om det binder politikken og svekker økonomien. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi og velferdDen nordiske modellenArbeid og sysselsetting
Steinar Juel

Trepartssamarbeidet på det verste og beste

Trepartssamarbeidet, samarbeidet mellom regjeringen og hovedsammenslutningene på arbeidstager- og arbeidsgiversiden, har endret seg mye i løpet av årene. I dette notatet sees det på hvordan det har fungert og utviklet seg på to områder, lønnsdannelsen og sykelønnsordningen.
ArbeidslivTrygder og pensjonerDen nordiske modellenArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Er tillit mellom partene i arbeidslivet Erikssons ansvar alene?

Torstein Ulserød svarer på Aftenpostens leder: "Hva skulle Eriksson ha gjort annerledes for å bygge tillit til en «part» som først jobbet iherdig, og brukte millionbeløp, på å forsøke å hindre at partiet hans kom i regjering, og som deretter nærmest erklærte krig mot Regjeringen fra dag én?"
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Lars Kolbeinstveit

Den norske modellen skaper også ulikhet

"Ofte hevdes det at velferdsordningene og likheten er en forutsetning for at folk skal godta de raske omstillingene i markedsøkonomien. Disse påstandene er det åpenbart noe i, men vel så viktig er det at folk godtar markedskonkurransen hvis vi på sikt skal beholde arbeid, velferd og likhet," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Bergens Tidende.
UlikhetDen nordiske modellenØkonomiske systemer
Eivind O. Haanes

Nr. 7 2012: Alle skal med – om innflytelse på arbeidstakersiden

Det er liten tvil om at fagbevegelsen er en maktfaktor i det norske samfunnet. Den er også en politisk aktør med stor innflytelse på samfunnsutviklingen. I dette notatet har vi valgt å fokusere på den delen av fagbevegelsen som er utenfor LO, for å kaste lys over problemstillingene knyttet til det tette samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO.
ArbeidslivDen nordiske modellenArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

LO behandles som et barn

"Hva mer skulle Eriksson ha gjort? Skal folk i LO måtte behandles som barn, som skriker og hyler hvis de ikke får det som de vil - uten at det stilles noen krav til at også de innordner seg helt vanlige demokratiske spilleregler og prosesser? Har ikke også LO et ansvar for å bygge tillit og balanse i trepartssamarbeidet?" Kristin Clemet blogger.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting