Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Skole
Kristin Clemet

Trenger lærerne en ny streik eller en ny strategi?

Noen lærere er både dyktigere og mer flittige enn andre, og det er ikke urimelig at det skal lønne seg.
ArbeidslivUtdanning og forskning
fly sas pilot
Jan Erik Grindheim

En samfunnsmodell for sikkerhet og fleksibilitet

Pilotene i SAS streiker fordi de mener ledelsen i selskapet går på akkord med prinsippene i den skandinaviske modellen. Stemmer det?
Økonomisk politikkØkonomi og velferdDen nordiske modellen
demonstrasjon, politikk, parti

Streik

Fagbevegelsen og streiken som virkemiddel har utvilsomt vært et avgjørende bidrag til at vi i dag lever i et relativt egalitært samfunn.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

Togstreiken

Enhver kan gjøre seg tanker om det var nødvendig med fem ukers lokførerstreik. Kristin Clemet i Dagsavisen.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

Togstreiken

I sin leder 31.10. kommenterer Klassekampen forslaget mitt i lys av den nylig avsluttede togstreiken. Men fremfor å skape klarhet illustrerer denne lederen mitt poeng. Kristin Clemet i Klassekampen.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
velferd, gamlehjem, pleie
Kristin Clemet

Streikeretten i det offentlige bør begrenses

I offentlig sektor er det lite å tape, både for dem som streiker og for virksomheten. Borgerne og skattebetalerne derimot, taper på alle fronter. Kristin Clemet i Aftenposten.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Morten Kinander

Hvorfor tillater vi streik?

"Streiken i Norwegian rammet over 200.000 reisende og kostet samfunnet flere hundre millioner kroner. Dette på grunn av en konflikt mellom ulike særinteresser. Hvor rimelig er det?" Morten Kinander i Civita skriver i VG med professor Geir Woxholth, UiO.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Er tillit mellom partene i arbeidslivet Erikssons ansvar alene?

Torstein Ulserød svarer på Aftenpostens leder: "Hva skulle Eriksson ha gjort annerledes for å bygge tillit til en «part» som først jobbet iherdig, og brukte millionbeløp, på å forsøke å hindre at partiet hans kom i regjering, og som deretter nærmest erklærte krig mot Regjeringen fra dag én?"
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Morten Kinander

Streik og forholdsmessighet

"Det er få forskjeller i lovgivningen av streik i privat og offentlig sektor, selv om de fungerer på ulike måter. I forhandlinger i privat sektor har begge parter noe å risikere, nemlig overskuddet, konkurransekraften og arbeidsplassene. Dette maner til en forholdsmessighet i bruk av virkemidlenes art og omfang. Denne forholdsmessigheten finner ikke sitt motstykke i det offentlige," skriver Morten Kinander i Dagens Næringsliv.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Morten Kinander

Streik i offentlig sektor er uforsvarlig

"I motsetning til streik i privat sektor rammer streik i offentlig sektor stort sett tredjeparter. I tillegg har de nesten utelukkende i oppgave å markere organisasjonenes berettigelse og å lufte misnøye. Kort sagt, streik i offentlig sektor ser ut til å være noe man gjør for å vise seg, på bekostning av vanlige folk som ikke har noe med konflikten å gjøre. Er det greit?" Morten Kinander skriver i Aftenposten.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting

Civita-notat: Streikevåpenet i offentlig sektor

I motsetning til streik i privat sektor, rammer streik i offentlig sektor stort sett tredjeparter, og har nesten utelukkende funksjon i å markere organisasjonenes berettigelse og å lufte misnøye. Dette notatet ser på bruken av streikevåpenet i offentlig sektor og fremmer forslag som kan bidra til å fremme proporsjonalitet mellom streikens inngripende virkning og streikens formål.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Bård LarsenMorten Kinander

Nr.10 2014: Streikevåpenet i offentlig sektor

I motsetning til streik i privat sektor, rammer streik i offentlig sektor stort sett tredjeparter, og har nesten utelukkende funksjon i å markere organisasjonenes berettigelse og å lufte misnøye. Dette notatet ser på bruken av streikevåpenet i offentlig sektor og fremmer forslag som kan bidra til å fremme proporsjonalitet mellom streikens inngripende virkning og streikens formål. Last ned og les notatet her!
ArbeidslivPolitikk og samfunnArbeid og sysselsetting

Trenges nye verktøy i arbeidskampen?

"Streik er et verktøy i arbeidskampen som fremdeles bør aksepteres og anerkjennes. Spørsmålet er om det fremdeles er like treffsikkert. De siste ukenes erfaringer viser at vi trenger en skikkelig gjennomgang av hvilke virkemidler som kan supplere de tradisjonelle tiltakene," skriver Ove Vanebo.
Økonomi og velferd
Kristin Clemet

Streik i offentlig sektor

Kristin Clemet blogger om streik og streikeretten i offentlig sektor.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

LO behandles som et barn

"Hva mer skulle Eriksson ha gjort? Skal folk i LO måtte behandles som barn, som skriker og hyler hvis de ikke får det som de vil - uten at det stilles noen krav til at også de innordner seg helt vanlige demokratiske spilleregler og prosesser? Har ikke også LO et ansvar for å bygge tillit og balanse i trepartssamarbeidet?" Kristin Clemet blogger.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting

Lockout i dansk folkeskole?

Kristin Clemet blogger: "Det er liten tvil om at arbeidsgiverne gjerne ser at lærerne bruker mer av tiden sin til å undervise. Det helt uvanlige som nå skjer i Danmark, er at arbeidsgiverne, dvs. staten og kommunene, har bestemt seg for å stille krav om en fundamental endring i lærernes arbeidstidsavtale, og at de har bestemt seg for å løpe linen helt ut og ikke gi seg i forhandlingene."
Demokrati og rettigheter