Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Kunnskapspolitikk blir viktigere

«Hvorvidt minoriteter opplever sosial mobilitet, vil fremover være den viktigste indikasjonen på om vi lykkes med integrering. Da er utdannelse nøkkelen», skriver Mathilde Fasting.
Uncategorized
Mathilde Fasting

VILJE TIL Å LYKKES – Innvandring og sosial mobilitet

Mange etterkommere etter innvandrere til Norge gjør det bra. Denne pamfletten presenterer en rekke portrettintervjuer med etterkommere i Norge, enten født her eller kommet tidlig med foreldrene. De har det til felles at de er konkrete eksempler på god sosial mobilitet.
IntegreringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Norge – Murrays mareritt?

"Murrays utfordring er å gjenskape sosial tillit og moral i et heterogent USA med store forskjeller," skriver Mathilde Fasting.
Uncategorized
Mathilde Fasting

Den enkelte skolen betyr noe

"Vi har et variert elevgrunnlag ved norske skoler. Derfor er det viktig at skolene måles på hvordan de bidrar til sine elevers læring og utvikling," skriver Mathilde Fasting.
Uncategorized
Kristin Clemet

Vi har vært våkne hele tiden

Lars Akerhaug tar feil når han tror Civita aldri har satt et kritisk søkelys på kostnadene ved innvandring. Kristin Clemet i nettavisen Minerva.
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Viktig skolegang

"Vi må sørge for kvalitet gjennom hele utdanningsløpet, og det må tilbys utdanninger som er relevante for et omskiftelig arbeidsliv, der den enkelte får arbeid i tråd med sine kvalifikasjoner og fortsetter å lære," skriver Mathilde Fasting.
Uncategorized
Mathilde Fasting

Bedre skole gir mindre sosiale forskjeller

"En kvalitativt god utdanning handler, helt konkret, om gode skoleeiere, god skoleledelse, kompetente lærere og gode læringsmiljøer," skriver Mathilde Fasting i Aftenposten.
Uncategorized
Mathilde Fasting

Nr. 27 2016: Utdanning og sosial mobilitet

I dette notatet vil vi se på status for den sosiale mobiliteten i Norge, og identifisere de lavest hengende fruktene om vi ønsker å bedre mobiliteten. Det viktigste vi kan gjøre, er å legge til rette for at de svakeste elevene kan gjøre det best mulig. Grunnlaget for dette legges allerede i barnehage og grunnskole.
SkolepolitikkUlikhetUtdanning og forskning
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Utdanning er så attraktivt at det bør koste noe

"Riktig utformet kan studieavgifter øke kvaliteten i høyere utdanning og sikre sosial mobilitet." Lars Gauden- Kolbeinstveit i Aftenposten.
AvgifterHøyere utdanningVelferdstjenesterVelferdsstatens bærekraftUtdanning og forskning
Lars Peder Nordbakken

Nr. 23 2015: Sosial mobilitet

Dette notatet tar for seg sosial mobilitet-begrepet, og viser den sosiale mobiliteten i Norge og andre land. Last ned og les notatet her!
ØkonomiUlikhet

Sosial mobilitet blant innvandrere

Alt tyder på at det store flertall av innvandrere materielt sett får en mye bedre tilværelse bare ved å komme til Norge.
Økonomi
Mathilde Fasting

Sosial jumping

Denne rapporten utfordrer forestillingen om at arbeidsinnvandring i hovedsak er såkalt sosial dumping. De langt fleste arbeidsinnvandrere til Norge jumper, de dumper ikke. Arbeidsinnvandrere gjør det bedre enn de har muligheten til i sitt hjemland. I Norge får de mulighet til fast arbeid, sosial trygghet og god lønnsutvikling. De bedrer sin livssituasjon.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering