Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Gard Løken Frøvoll

Rettferdig klimapolitikk?

Klima har dominert valgkampen de siste ukene. Derfor er språket som brukes i klimadebatten viktig.
AvgifterNorsk politikkPolitisk filosofiKlima og miljø
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. H. Svendsen om rettferdighet og likhet

Alle er «for» rettferdighet og likhet, men det avgjørende er HVA SLAGS rettferdighet og likhet man er for. Hvis du vil høre mer om dette, kan du laste ned denne månedens Civita-foredrag med filosof Lars Fr. H. Svendsen.
IdeerPolitisk filosofiUlikhet
Lars Kolbeinstveit

En mer rettferdig debatt

Det er ingen som ønsker økte forskjeller bare for at de rike skal bli rikere. Likevel aksepterer moderate politikere både til venstre og høyre noe ulikhet. Grunnen er at økonomisk likhet ikke er den eneste verdien som teller, hvis vi skal bevare og videreutvikle et godt samfunn, skriver Lars Kolbeinstveit i avisen Fremover.
IdeerUlikhetØkonomi og velferd
Torkel Brekke

Deler av den antirasistiske bevegelsen minner om en religiøs vekkelse

"Aktivismen for sosial rettferdighet som har vokst frem på USAs universiteter, er i konflikt med de liberale idealene til universiteter i hele den vestlige verden, i likhet med alle fundamentalistiske vekkelsesbevegelser", skriver Torkel Brekke.
IdentitetspolitikkForskningYtringsfrihetUtdanning og forskning
Meritokrati, spotlight

Meritokrati

Meritokrati betegner et elitestyre hvor posisjoner og makt skal tildeles personer ut fra særlig deres intellektuelle evner og kapasitet.
IdeerDemokratiDemokrati og rettigheter

Rettferdighet

Det er svært omdiskutert hvordan rettferdighet bør defineres, og det finnes et stort mangfold av teorier som forsøker å angi hva som karakteriserer rettferdige samfunn og individer.
IdeerPolitisk filosofiUlikhet
Lars Fr. H. Svendsen

Hvor mye ulikhet tåler vi?

Ulikheten i mange land er neppe forenlig med noen rettferdighetsteori. Globalt sett er det gledelig at ulikheten mellom land har avtatt i lang tid, men økende ulikhet innad i de fleste land er ikke ønskelig. Menneskers mulighet til å velge å leve ett slags liv, snarere enn et annet, blir redusert, og ulikhet bidrar til å undergrave markedsøkonomien og demokratiet. Lars Svendsen skriver hos Manifest Tidsskrift.
Politisk filosofiUlikhet
Lars Fr. H. Svendsen

Ny bok: Rettferdighet

Hva er rettferdig? Hva er en rettferdig fordeling av goder i et samfunn? I denne pamfletten argumenterer filosof Lars Fr. H. Svendsen for at rettferdighet er et pluralistisk begrep med mange dimensjoner, som ikke kan reduseres til ett enkelt ideal. Svendsen presenterer de mest sentrale teoriene i den filosofiske litteraturen.
IdeerLiberalisme
Lars Fr. H. Svendsen

Rettferdighet

Hva er rettferdig? Hva er en rettferdig fordeling av goder i et samfunn? I denne pamfletten argumenterer Lars Fr. H. Svendsen for at rettferdighet er et pluralistisk begrep med mange dimensjoner, som ikke kan reduseres til ett enkelt ideal. Les mer her!
IdeerPolitisk filosofi
Torkel Brekke

Ideologifattig høyreside

Torkel Brekke gjennomgår partiprogrammene, og konkluderer med at høyresiden er mer "ideologifattig" enn venstresiden: "De liberale på høyresiden bør vel kanskje ta sjansen på å heve ideologiske faner litt høyere enn de har gjort hvis man ønsker å utfordre venstresidens monopol på positivt ladete begreper som frihet, likhet og rettferdighet."
IdeerLiberalismeNorsk politikk
Morten Kinander

Nr. 13 2012: Rasjonalitet og rettferdighet hos Kant og Rawls. Er John Rawls en kantianer?

Dette Civita-notatet er en gjengivelse av filosof og jurist i Civita Morten Kinander sin artikkel i Norsk filosofisk tidsskrift vol. 46, nr 3. Notatet er en analyse av Rawls' syn på rasjonalitet i arven fra Kant, med fokus på forskjellene mellom det kategoriske imperativ og den opprinnelige posisjon.
IdeerPolitisk filosofi

Myten om sosial rettferdighet

"Det væsentlige i et retfærdighedsperspektiv må være, hvordan vi har tjent vores penge. Er den måde, vi har tjent pengene på, retfærdig? I givet fald bør vi selvfølgelig have lov til at beholde det tjente, eller i hvert fald størstedelen. Overvejelser om dette bør gå forud for enhver snak om omfordeling," skriver filosof Eva Agnete Selsing i Berlingske.
Ideer

Likhet kontra rettferdighet

Ideer
Kristin Clemet

Tåler vi større forskjeller?

"Utfordringen fremover blir altså å tilpasse vårt "likhetssystem" til en virkelighet med større mangfold, velstand og kunnskap i befolkningen. Etter min mening betyr det at vi må legge til rette for større valgfrihet og tåle at folk velger mer forskjellig enn før - men gjøre det på en måte som gjør at alle har den samme muligheten," skriver Kristin Clemet i et svar til SVs Audun Lysbakken.
VelferdsstatenUlikhet