Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
klode globalisering
Steinar Juel

Ingen er tjent med deglobalisering

De negative holdningene til globalisering er farlig for et lite land som Norge. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum synes dessverre ikke å være opptatt av det.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Globalisering før, under og etter koronakrisen

Dette notatet viser hvordan internasjonal handel og globale verdikjeder bidrar til å dekke de kritiske behovene for medisiner, medisinsk utstyr og smittevernutstyr som har oppstått etter utbruddet av koronapandemien. 
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Eirik Løkke

Globaliseringen må overleve koronakrisen

En av de viktigste lærdommene fra 1930-tallet er hvor ødeleggende proteksjonistiske tiltak er, skriver Eirik Løkke i Bergens Tidende.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Når politikken sprer gift i verdensøkonomien, går det før eller siden galt

Det er all mulig grunn til å legge til side alle naive og formildende forestillinger om president Trumps ødeleggelsespotensial. Vi har å gjøre med verdensøkonomiens største urostifter. Hverken mer eller mindre.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering

Proteksjonisme

Proteksjonisme er handelspolitiske forsøk på å skjerme innenlandsk produksjon mot internasjonal konkurranse.
HandelGlobalisering
Eirik Løkke

Handelskrigen ingen kan vinne

Trumps angrep på allierte og innføring av toll på varer og tjenester også fra EU, bidrar til å styrke Kinas innflytelse i verden. Trumps proteksjonisme er dessverre nok et håndslag til autoritære krefter, samtidig som det bidrar til å gjøre verden mindre velstående.
InternasjonaltUSAHandel
Jan Erik Grindheim

Handel mellom stater er bra, men felles markeder er bedre

"La oss håpe at Trumps bilaterale handelspolitikk og en eventuell Brexit ikke endrer EUs forhold til tredjeland som Norge. Det vil kunne ramme norske bedrifter og arbeidsplasser hardt."
Internasjonale institusjonerHandelKonkurranseEU og EØSNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Trumps aggressive unilateralisme truer Vestens verdier

"Nå trenger virkelig Vesten en plan B, og den planen må inneholde noe helt annet enn proteksjonistisk gjengjeldelse overfor USA", skriver Lars Peder Nordbakken.
Internasjonale institusjonerHandelGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

«Unfair Trade»: Fra amerikansk besettelse til global ulykke

"Mye står nå på spill i kampen for vestlige verdier og institusjoner, og for en åpen, multilateral og regelstyrt liberal verdensorden", skriver Lars Peder Nordbakken.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Steinar Juel

Norske økonomers forståelse for Trumps proteksjonismetiltak

"Det er ganske oppsiktsvekkende at to økonomer i sentrale norske finansinstitusjoner uttrykker forståelse for ensidige handelstiltak som dette", skriver Steinar Juel.
USAHandelGlobalisering
Steinar Juel

Svak konkurranse – som fortjent

"Svenskehandel og svak konkurranse på dagligvarer er en uunngåelig følge av importvern og landbrukssamvirkets posisjon", skriver Steinar Juel.
HandelKonkurranseNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

La Trump drive handelskrig med seg selv

"Nå må EU, Norge og andre land stå opp for mer frihandel og oppmuntre likesinnede i USA til effektiv motstand mot økonomisk nasjonalisme", skriver Lars Peder Nordbakken.
USAHandelGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Trump risikerer å isolere USA fra verdenssamfunnet

"Hvis ikke USA innen rimelig kort tid blir kvitt den samfunnsøkonomiske analfabetismen som nå råder i Det Hvite Hus og i Kongressen i Washington, er det ingen dristig spådom å hevde at landet er på vei til å bli marginalisert – og latterliggjort," skriver Lars Peder Nordbakken.
Internasjonale institusjonerUSAHandelGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

SP, SV og Rødt truer norsk næringsliv og velferd

"De internasjonale verdikjedene er mer integrerte enn noen gang, dermed vil handelsproteksjonisme gjøre stor skade," skriver Lars Peder Nordbakken.
Norsk politikkHandelØkonomi og velferd
FN, internasjonale institusjoner
Lars Peder Nordbakken

Økonomisk nasjonalisme er en av vår tids største trusler

HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Et Norge i omstilling trenger EØS-avtalen

"Aldri før har handelsproteksjonisme og økonomisk nasjonalisme hatt et større ødeleggelsespotensial enn nå," skriver Lars Peder Nordbakken.
HandelEU og EØS
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hva venter vår selverklært liberale og bondevennlige regjering på?

"Bort med prisreguleringer, kvoter, plikter og tollbarrièrer. Norske bønder ville blitt rikere, og norske forbrukere ville fått mer varierte produkter," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
HandelNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Trumps proteksjonistiske resultater: ingenting

"Kanskje vil Trump-administrasjonens merkantilistiske tilbøyeligheter få utilsiktede konsekvenser for ettertiden: En hel verden kan få en oppfriskende leksjon i den økonomiske nasjonalismens teoretiske og praktiske elendighet," skriver Lars Peder Nordbakken.
USAHandel
handel
Jan Erik Grindheim

Proteksjonisme på fremmarsj? Norske partiers handelspolitikk

Den nasjonalstatlige proteksjonismen brer seg i den vestlige verden, og er dårlig nytt for et land som Norge. I internasjonal politikk gjør store land som de vil, små som de må. Denne rapporten ser på de norske politiske partienes handelspolitikk.
Norsk politikkHandelØkonomi og velferd
Steinar Juel

Trumps ideer smitter

Beskyttelse fra konkurranse utenfra gagner hverken de fattige eller investorer som Øystein Stray Spetalen. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
HandelGlobalisering

Utviklingsindeks 2011

Hvilke land bidrar mest og best til å skape utvikling i verdens fattige land? Center for Global Development har lansert rapporten for 2011. Som tidligere gjør Norge det bra på de fleste områder, men på ett felt er vi dårligst blant alle landene. Norsk handelspolitikk er svært skadelig for verdens fattige og for å skape utvikling i fattige land. Les også Civitanotatet om handel med mat.
Økonomi og velferd

Proteksjonisme – en trussel mot friheten

Økonomi og velferd