Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
eldre i arbeid
Steinar Juel

På tide å pensjonere pensjonistlønnen

Pensjonerte sykepleiere får nå lov til å jobbe for mer enn «pensjonistlønnen» på 233 kroner per time. Andre med offentlig pensjon straffes fortsatt for deltidsjobb i offentlig sektor.
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Skjalg Stokke Hougen

Klokt og pragmatisk av LO-ledelsen

LOs leder Peggy Hessen Følsvik ønsker ikke å «frede» pensjonsgrensen på 62 år, melder Klassekampen tirsdag. Hun utviser med dette en ansvarlighet som vi er helt avhengige av for å bevare velferdsstaten.
VelferdsstatenVelferdstjenesterVelferdsstatens bærekraft
Theodor Barndon Helland

Ikke bare-bare med tette bånd og korporatisme

Korporatisme kan være problematisk og til og med gå i interesseorganisasjonens disfavør, hvilket den tidligere lederen i Norsk tjenestemannslag ser ut til å mene.
Institusjoner og forvaltningDemokratiDemokrati og rettigheter
Steinar Juel

Noe er underlig i SSB

Når noen later som at det presenteres mer fullstendige mål for formuesfordelingen enn de offisielle tallene, er det veldig rart at et så dominerende element som pensjonsformuen ikke tas med. Skulle det være en sammenheng mellom å utelate dette, og rykter om et høyt konfliktnivå mellom noen forskere i SSB, er det svært ille.
ForskningØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Individuell pensjonssparing: Nå får du kun spare 15.000 i året

Den nye regjeringen har vist seg svært kortsiktig i sin vurdering av en pensjonsordning, den burde også tenkt langsiktig. Når det gjelder pensjon bør rammebetingelsene være stabile og ha et langsiktig perspektiv, ikke være gjenstand for ulike regjeringers forgodtbefinnende i statsbudsjettsforhandlinger.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Vi er rikere enn vi tror

Formue er fremtidige muligheter. Da er pensjonssparing relevant. Mathilde Fasting i Minerva.
Trygder og pensjonerØkonomi og velferdUlikhet
Steinar Juel

Pensjon: Uforståelig av LO-økonom

"Min vurdering av at en slik utvidelse av OTP hører hjemme innen en trepartsramme ligger fast selv om skulle være arbeidsgiversiden som er uenige i det", skriver Steinar Juel.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
penger kontant
Steinar Juel

Pensjon fra første krone

Fordelingsprofilen på folketrygden og obligatorisk tjenestepensjon samlet kan vanskelig sies å være sosialt skjev. Steinar Juel i DN.
Trygder og pensjonerØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

God, men (for) dyr reform

«Reformen i de offentlige tjenestepensjonene oppmuntrer til arbeid og fører til bedre samsvar mellom offentlig og privat sektor. Men den koster», skriver Mathilde Fasting.
VelferdsstatenReformerTrygder og pensjoner
Mathilde Fasting

Hvem betaler pensjonene?

"Også ansatte i offentlig sektor er tjent med at velferdsstaten vår er bærekraftig også i fremtiden," skriver Mathilde Fasting i Finansavisen.
Trygder og pensjonerØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
Mathilde Fasting

Pensjon – noe du bør bry deg om

«For mange vil ikke Folketrygden i fremtiden være nok å leve av. Det vil bli nødvendig å spare til pensjon selv.» Mathilde Fasting skriver om den nye IPS-ordningen.
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Jan Arild Snoen

Et lite pensjonsskritt

VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd

– Pensjon er et pyramidespill

VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Jan Arild Snoen

Pensjonsreform for neste generasjon

I denne rapporten pekes det på at jobben for å sikre de kommende generasjoner så langt er halvgjort. Rapporten presenterer tre modeller for et bærekraftig penssjonssystem som inkluderer privat pensjonssparing.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerOffentlige utgifter

Pensjonsreform kan bli torpedert

VelferdsstatenReformerTrygder og pensjonerØkonomi og velferd