Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på

Den parlamentariske styringskjede

Den parlamentariske styringskjeden beskriver hvordan folket velger representanter til en lovgivende forsamling hvorfra en utøvende makt utgår.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Bør Kristiansand innføre parlamentarisme?

Økt saksfokus, velgerflyktighet og partifragmentering bør føre til nytenkning om hvordan den nye storkommunen skal styres.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk
Regjeringen Solberg

Regjeringen

Regjeringen omtales i Grunnloven som statsrådet, og er den sterkeste statsmakten i Norge.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikk
Jan Erik Grindheim

«Den solbergske parlamentarisme»: Ny og særegen i norsk politikk?

Forholdet mellom Storting og regjering er ikke gitt. Parlamentarismen kan praktiseres på forskjellige måter. I dette notatet ser vi på hvordan alle disse faktorene har påvirket norsk parlamentarisk praksis i de siste tiårene, og spesielt på den «den solbergske parlamentarismen» regjeringen i dag fører.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning

Parlamentarisme

Parlamentarisme betyr at enhver regjering må ha støtte i parlamentet. Dersom regjeringen ikke har slik støtte, kan parlamentet når som helst tvinge regjeringen til å gå av.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Jan Erik Grindheim

Nr.6 2016: Nisjepartier – en styrke eller svakhet for demokratiet?

Så lenge de små partiene, med sine nisjesaker, trengs som koalisjonspartnere for de masse-mobiliserende partiene i norsk politikk vil småpartiene kunne få en makt og innflytelse på politikken som går langt utover den støtten de har blant velgerne. Kan det bli en demokratisk utfordring ved stortingsvalget i 2017, hvis norsk økonomi svekkes og mer omfattende politiske prioriteringer må gjennomføres?
Norsk politikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Den Stoltenberg'ske og den Solberg'ske parlamentarismen

"Det er veldig interessant å se hvordan praktiseringen av parlamentarismen endrer seg under ulike regjeringer. Men at praktiseringen endres er ikke i seg selv kritikkverdig eller nytt," skriver Kristin Clemet.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikk
Kristin Clemet

Solberg-regjeringens andre periode blir en annerledes periode. Men på hvilken måte?

«Graden av frihet for de fire tidligere samarbeidspartiene må være balansert. KrF kan ikke forvente regjeringens eller regjeringspartienes lojalitet og solidaritet, dersom KrF opererer helt fritt», skriver Kristin Clemet.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

En avsluttende kommentar til Dagsavisen og Hege Ulstein

"Jeg har hatt en diskusjon med Hege Ulstein i Dagsavisen om Kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av 22.julikommisjonens rapport. I dag var vi i Dax 18, men ble ikke enige. Jeg avslutter derfor med denne kommentaren", skriver Kristin Clemet på sin blogg.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter