Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
24 jan
tirsdag 24 januar 2023 kl. 08:00

Økonomisk styring i tider med uro og store omstillingsbehov

Hva kan gjøres for å bedre den finanspolitiske styringen og gjøre den mer forutsigbar? Meld deg på digital Civitafrokost tirsdag 24. januar.
Økonomi og velferdFinanspolitikk
Henrik Lerstøl Bjørøen

Miljøpartiet De Grønne: Fra ultimatum til kompromiss?

Dette notatet ser nærmere på hvilke implikasjoner omstillingen til MDG, med sakseierskap på flere områder enn klima og miljø, kan ha for partiets velgermobilisering de neste årene.
Norsk politikkKlima og miljø
Kristin Clemet

Budsjettprosessen i verdens rikeste land

Politikken fortoner seg som en konkurranse mellom partiene om å ville bevilge mest penger. Det kan ikke fortsette, skriver Kristin Clemet i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkFinanspolitikk
Haakon RiekelesSteinar Juel

Skattelettelser og arbeidsplasser

Ifølge Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er det mer effektivt å bruke budsjettpenger på kjøp av varer og tjenester enn skattekutt i kampen mot arbeidsledigheten. Dette gir ikke et riktig bilde, skriver Steinar Juel og Haakon Riekeles i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferdFinanspolitikkSkatt og avgifterArbeid og sysselsetting
Eirik Løkke

Vekst i offentlig sektor gjør omstilling vanskeligere

Den neste stortingsperioden blir antagelig den siste, før man må begynne å stramme inn på offentlige utgifter. Nettopp derfor burde partiene allerede før valget i 2017 begynne å diskutere reformer som kan forberede det norske samfunnet på hardere økonomiske tider. Eirik Løkke i Finansavisen.
Offentlige utgifterFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Steinar Juel

Omstillingene pågår nå

Vi bør være forsiktig med enda større pengebruk over statsbudsjettet. Omstillingene er i gang og må ikke bremses. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkFinanspolitikk

Et Forsvar i konstant omstilling

Stortinget skal i 2016 vedta langtidsplanen for forsvaret. I den anledning bør Balansegang av Bogen og Håkenstad være obligatorisk lesning. Eirik Løkke på Minervanett.no.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Kristin Clemet

Politikkens gjenkomst?

Kristin Clemet i Morgenbladet: Må det nye politikere til for å takle tidens krav?
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
Mathilde Fasting

Skattereform for verdiskaping og omstilling

"Skattesystemet er en av de mest sentrale rammebetingelsene for norsk næringsliv. Det er positivt at skattedebatten nå ser ut til å legge mer vekt på verdiskaping og hva som skal til for å øke den." Mathilde Fasting blogger:
ReformerSkatt og avgifter

Norsk eierskap

Norske eiere og lokal kapital vil være sentralt i den omstillingen næringslivet skal gjennom. Hvorfor er norske eiere og gründere viktige, og hvordan bidrar de til sysselsetting og verdiskaping? Se video fra frokostmøtet om norsk eierskap her:
NæringslivNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Omstillingsheltene

"Uten mennesker som er villige til å ta risiko, blir det ingen verdiskaping." Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv:
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikk
Mats Kirkebirkeland

La markedet ordne opp selv

"Oljeinntektene faller, arbeidsledigheten stiger og opposisjonen krever. Regjeringen bør gjøre så lite som mulig", skriver Mats Kirkebirkeland i Minerva.
Økonomi og velferdFinanspolitikkArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

Omstilling – av hva?

"Tiden er inne for det tunge omstillingsarbeidet – med mindre det hele får smuldre bort i særinteresser og hjertesaker", skriver Kristin Clemet i Dagens Næringsliv.
Velferdsstatens bærekraftFinanspolitikk