Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Jon Nicolaisen

Stagflasjon i pandemiens tid

Vi må trolig lære oss å leve med pandemien som et vedvarende fenomen. Det gir lavere vekstkraft. Knapphet på varer og energi vil gjenta seg. Løsningen er ikke å bruke enda mer oljepenger. Da risikerer vi en større renteøkning for vanlige folk.
Norsk politikkØkonomisk politikkØkonomi og velferd
Haakon Riekeles

Hvor stor offentlig sektor tåler vi?

Dette notatet viser hvordan offentlig sektors størrelse har utviklet seg over tid, og sammenligner situasjonen med andre industriland.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Lars Kolbeinstveit

Stor velferdsstat tilsier høy skatt

Økt skatt er feil medisin, men har de borgerlige noe godt alternativ? Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagens Næringsliv.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraftSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Budsjettprosessen i verdens rikeste land

Politikken fortoner seg som en konkurranse mellom partiene om å ville bevilge mest penger. Det kan ikke fortsette, skriver Kristin Clemet i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkFinanspolitikk
Kristin Clemet

Snart må vi kutte. På ordentlig

Tiden for liksom-kutt er snart over. Om noen år kan det bli snakk om ordentlige kutt. Kristin Clemet i Dagsavisen.
Offentlige utgifterFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Lars Kolbeinstveit

Revidert borgerlig disiplin

De siste statsbudsjettene er for ekspansive og viser at regjeringen ikke prioriterer godt nok, i kontrast til hva de borgerlige partiene bar bud om før valget i 2013. Lars Gauden-Kolbeinstveit på Minervanett.no.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Haakon Riekeles

Nr. 11 2016: Forsiktig vekst – eller full fart og bråstopp i 2021? Finanspolitiske veivalg på kort og mellomlang sikt

Vokser statsbudsjettene like mye som siste tre år, må bremsene settes på i 2021. En mer forsiktig politikk gir muligheten for moderate økninger i oljepengebruken i 15 nye år.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Haakon Riekeles

Oljepenger er feil medisin mot ledigheten

"Regjeringen har lagt frem et forslag til statsbudsjett hvor oljepengebruken er på rekordhøye 195 milliarder kroner. Haakon Riekeles i E24 om hvorfor det ikke kan forsvares:
Økonomisk politikkFinanspolitikkArbeid og sysselsetting