Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Bård Larsen

En slags ny-fascisme

De autoritære på høyresiden kan omtales som ytterliggående populister eller revolusjonære nasjonalister, men i grunnen koker det ned til det ubehagelige faktum at mye av denne bevegelsen representerer en slags ny-fascisme.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheterNazisme og fascisme

Nazisme

Nazismens kjennetegn er jødehat, ekstrem nasjonalisme og militarisme, førerkultus og totalitært styresett.
Nazisme og fascisme
Bård Larsen

Fotball i nasjonalismens tid

I en tid der sjåvinisme, hyperbol og polarisering har fått en stor plass i verden, bør det kanskje ikke overraske at idretten vil bli et sted for hissig nasjonalmilitaristisk propaganda. Bård Larsen i Minerva.
DemokratiMenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Flagg

Nasjonalisme

I nasjonalismeteori holder man seg med to grove idealtyper: den liberale, statsborgerlige nasjonalismen og den etniske nasjonalismen. Der den første målbærer en ganske universell forståelse av menneske og nasjonalstat, vil den andre målbære ideen om at alle folk er unike, og at nasjonalstater i varierende grad kommer best ut som homogene samfunn.
IdeerPolitisk filosofiPolitikk og samfunn
Fascisme

Fascisme

Fascistene mener at historien drives frem av nasjoners kamp for sin egenart.
IdeerAndre ideologierNazisme og fascisme
Kristin Clemet

Ja, vi elsker dette landet!

Når vi nå skal feire 17. mai, syns jeg vi skal gjøre det med glede og god samvittighet, skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Erdogan Tyrkia
Bård Larsen

Erdoğans mål er å forene islamisme og reaksjonær nasjonalisme

"Dagens Tyrkia er komprimert av vår tids største trusler: islamisme og reaksjonær nasjonalisme," skriver Bård Larsen hos Minerva.
InternasjonaltDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Senterpartiets nasjonalisme er en mild bris

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum på trygg liberaldemokratisk grunn.
IdeerNorsk politikkPolitikk og samfunnPopulisme
Kristin Clemet

Nasjonalismen i Europa

Det pågår en omfattende debatt, både i Europa og USA, om årsakene til at nasjonalismen er på fremmarsj. Og enkelt sagt er det mitt inntrykk at forklaringene kan deles i to grupper, skriver Kristin Clemet i Morgenbladet.
KonservatismePopulisme
Bård Larsen

Høyrenasjonalistisk borgervern

Jan Arild Ellingsen, som representerer Frp i justiskomiteen, ønsker den høyreradikale borgerverngruppa Odins soldater velkommen som et tilskudd til kriminalitetsbekjempelse i Norge. Bård Larsen på VGNett.no.
RettsstatForsvar og sikkerhet
Bård Larsen
Bård Larsen

Heller Putin enn EU?

"Det er både ahistorisk og arrogant å forvente et slags speilbilde av kosenorsk opinion i en så mishandlet og rundspilt befolkning som den ukrainske. Den russiske aggresjonen, men også tilstedeværelsen av ukrainsk hyperbol bør være et argument for europeisk integrasjon, ikke isolasjon," skriver Bård Larsen hos Aftenposten: "Jeg klarer ikke å tolke ytre venstres posisjon på annen måte enn at alt er bedre enn EU - og det ulne Vesten."
UtenrikspolitikkInternasjonaltDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

En ubegripelig fremstilling av Norge

"Journalist Henrik Arnstad gir i Dagens Nyheter (14.10.) en beskrivelse av et Norge på vei inn i reaksjonens mørke. Han gir et feilaktig bilde av norsk politikk og samfunn, av en rasistisk nasjon med en halvfascistisk nasjonal identitet og av Anders Behring Breivik som et produkt av denne tilstanden. Arnstad gjør ingen forsøk på nyanser eller differensiering. Det kan tyde på at Arnstads spekulative argumentasjon har som formål å innskrenke den offentlige samtale," skriver Kristin Clemet, Øyvind Strømmen og Ketil Raknes.
Politikk og samfunnPopulisme
Europakart, vintage
Kristin Clemet

Nasjonalisme på fremmarsj

Hva skal til for at vi skal unngå like dype splittelser mellom "folk" og "elite" - mellom nasjonalister og liberale internasjonalister - som vi ser så mye av ellers i Europa? Kristin Clemet blogger.
Demokrati og rettigheterPopulisme