Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Eirik Løkke

En samtale om diskriminering

Hva er diskriminering? Hvor omfattende er problemet? Hva kan gjøres for å skape mer mangfold? Og fnnes det situasjoner hvor diskriminering bør være tillatt?
IdeerDemokrati og rettigheter
religion kirke
Torkel Brekke

Er religiøst mangfold bra? Jeg aner ikke.

I hvert fall ikke før jeg får mer informasjon om hva spørsmålsstilleren mener med ordene sine, og hvor vedkommende hevder at mangfoldet kan observeres.
LiberalismeIdeerPolitikk og samfunn
Eirik Løkke

Et angrep på Oslo og mangfold

Hva var bakgrunnen for angrepet i Oslo natt til 25. juni? Har den harde tonen i Pride-debatten bidratt til å gjøre skeive mer utsatt for vold og hatkriminalitet?
IdentitetspolitikkMenneskerettigheter
geometrisk illustrasjon av mangfoldige mennesker
Kristin Clemet

Vi hyller mangfold, men mener vi det?

Skal vi være tolerante må vi også tåle mangfoldet vi ikke liker, skriver Kristin Clemet.
IdeerIdentitetspolitikk
folk
Eirik Løkke

Sofie Marhaug har rett

Akademia trenger meningsmangfold og forskere som er villige til å delta i offentlig debatt, også når de uttrykker meninger som er upopulære eller tilhører mindretallet, skriver Civita-rådgiver Eirik Løkke.
ForskningMedia
Tomme stoler i et auditorum
Torkel Brekke

Tenk om forskningen var dominert av dem som stemmer Høyre, KrF og Frp. Man ville fått en annen debatt.

Det som er pussig, er at forskere som identifiserer seg med venstresiden, ikke har fantasi til å forestille seg at situasjonen var snudd på hodet.
IdeerForskning
Kristin Clemet

Hvilket mangfold skal pressestøtten sikre?

Pressestøtten skal sikre mangfold. Gjør den det? Jeg er ikke sikker, men jeg syns det trengs en debatt.
Politikk og samfunnMedia
Lars Kolbeinstveit

Mangfold synes ikke alltid utenpå

Mangfoldet synes ikke alltid utenpå. Folk som er like utenpå, kan representere et stort mangfold.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Velgere

Toleranse

Toleransen krever at vi aksepterer andres rett til å leve på andre måter, tenke andre tanker og uttrykke andre oppfatninger enn våre egne.
Politikk og samfunnYtringsfrihet
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Mer samfunn, mindre stat

Stat og samfunn er ikke det samme. Det bør Regjeringen vise at de mener i praksis, ikke bare i festtaler. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten meninger.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Den vesentlige valgfriheten

Det viktigste man kan oppnå ved å slippe til flere aktører i velferdstjenestene, er å la mennesker få større grad av selvbestemmelse i eget liv. Muligheten for mer effektive tjenester kommer i tillegg. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Vårt Land.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Konkurranse gir bedre resultat både i private og offentlige skoler

Godt gjennomført konkurranse kan gi større mangfold og valgfrihet, bedre kvalitet og høyere effektivitet i offentlige tjenester. Det forutsetter at myndighetene legger opp til en konkurranse hvor kvalitet lønner seg. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagbladet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Slipp til velferdsinnovatørene

Bevisbyrden burde ligge hos de som vil beholde velferdsmonopolet på bekostning av mangfold og valgfrihet, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Bergens Tidene.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Vi trenger flere, ikke færre velferdsinnovatører

"I et liberalt samfunn burde det være de som ønsker å opprettholde kommunale og statlige monopoler på bekostning av mangfold og valgfrihet, som burde ha bevisbyrden." Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagsavisen.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Alle vil ha mangfold

Kristin Clemet skriver i Vårt Land: "Jeg synes ofte vi går oss vill i begrepet mangfold. Vi blir for opptatte av ytre kjennetegn på forskjellighet og for lite opptatt av det som bor i det enkelte menneske, uansett kjønn, hudfarge og seksuell legning. For hva menes når det etterlyses mer mangfold i kulturen, i næringslivet eller i politikken?"
Ideer
Torstein Ulserød

Ensporet likestillingskritikk av Telenor

"Kritikken mot Telenor-ledelsen er likestillingskritikk på autopilot." Torstein Ulserød på minervanett.no:
Likestilling og feminismeNæringsliv
Kristin Clemet

Politikk for mangfoldet

"En mer mangfoldig befolkning har også mer mangfoldige­ ­ønsker og behov. Skal man unngå at det er lommeboken som avgjør hva slags tjenester vi kan få, må det «designes» systemer der det offentlige kan finansiere et større mangfold av tjenester innen blant annet utdanning, helse og omsorg," skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester

Tvilsom pressestøtte

"Argumentene for pressestøtte – mangfold, demokrati, kvalitet, er ikke spesielt overbevisende", skriver Eirik Løkke på minervanett.no.
DemokratiDemokrati og rettigheter

Svakt om Groruddalen

Alghasi, Eide og Hylland Eriksens nye bok om Groruddalen er tørr, og den gir ingen svar eller nye tanker om integrering eller byutvikling, skriver Marius Doksheim i Minerva.
Økonomi og velferd

Det pluralistiske samfunns utfordring

"Det norske samfunn, og verden for øvrig, – enten vi liker det eller ikke – er i økende grad pluralistisk. Vi møter i økende grad mennesker med helt andre referanserammer og livssyn enn oss selv, og har ikke noe annet valg enn å leve med forskjelligheten," skriver Eilev Hegstad, praktikant i Civita, hos tankesmien Skaperkraft.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristin Clemet

Politikk for både mindre og større forskjeller

"Spørsmålet som bør stilles, er om det er skadelig om den økonomiske ulikheten i Norge øker litt som en følge av at vi gjerne vil nå andre mål? Jeg tror ikke det. Hvis de økonomiske forskjellene oppleves som rettferdige, og vi opprettholder tilliten til hverandre og til institusjonene, kan vi leve med litt større ulikhet." Kristin Clemet blogger om økonomiske og andre forskjeller.
Økonomi og velferd