Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lars Kolbeinstveit

Integrering på speed

Velferdsordninger er til for mer enn integrering. Shazia Majid er for enøyd i synet på kontantstøtten.
IntegreringVelferdsstatenVelferdstjenesterInnvandring og integrering
Gard Løken Frøvoll

Kontantstøtte er ikke så dumt

Høyres vedtak om å fjerne kontantstøtten er et steg i retning sosialdemokratisk A4-tankegang, og et steg bort fra borgerlig valgfrihet. Borgerlige politikere, med sans for mangfold og valgfrihet, burde la familiene beholde denne lille lommen av valgfrihet som kontantstøtten utgjør.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Kontantstøtte, AAP og uføretrygd bør erstattes med garantiinntekt

"Vi foreslår å innføre en garantiinntekt med to enkle standardiserte tillegg, for å erstatte andre velferdsytelser i Nav. Tilleggene kan innvilges gjennom behovsprøving, men med en svært forenklet vilkårsvurdering i forhold til dagens prosesser."
Trygder og pensjonerØkonomi og velferd
penger kontant

Kontantstøtte

Kontantstøtte er en velferdsordning som gis til foreldre av barn som ikke går full dag i barnehage.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Kontantstøtten

Skattelette i stedet for kontantstøtten? Skal man legge til rette for valgfrihet for barnefamiliene i dag, må det tenkes nytt i alle partier. Kristin Clemet i Vårt Land.
VelferdsstatenVelferdstjenesterSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Kutt engangsstønad og kontantstøtte

"En liberal politikk for foreldrepermisjon bør ikke bare likestille mor og far, men også studenter og hjemmeværende med yrkesaktive," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
VelferdsstatenLikestilling og feminismeVelferdstjenester