Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Amatører har ikke kompetent kapital

Norsk kapital og eierskap er like viktig når en bedrift etableres, som når de vokser, og over tid skaper nye arbeidsplasser og verdier.
NæringslivFormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Statskapital kun der det trengs

"Om staten skal være til hjelp, må den bidra der det er markedssvikt, ikke der de private kapitalmarkedene fungerer og utenlandsk kapital er tilgjengelig", skriver Mathilde Fasting i DN.
Offentlig eierskapNæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Fra kapitalutvalg til kapitalreform?

Mjøs-utvalget bekrefter at Norge er overmoden for en «svensk» kapitalreform for økt tilgang på kompetent kapital til nye vekstbedrifter.
FormuesskattSelskapsskattSkatt og avgifter
Lars Peder Nordbakken

Det er tid for kapitalreform i Norge

«Mjøs-utvalget foreslår en viktig reform for styrking av tilgangen på kompetent kapital for gründere med vekstambisjoner. Nå er det opp til politikerne å levere», skriver Lars Peder Nordbakken.
Innovasjon og entreprenørskapSelskapsskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Lokal kapital etterlyses

"Ringvirkningene av virksomheten i bedrifter rundt om i Norge svært viktige for den lokale sysselsettingen og aktiviteten. Derfor er det viktig at utviklingen av norske bedrifter og nye virksomheter også skjer lokalt", skriver Mathilde Fasting.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Norske eiere

Denne rapporten viser noen av de merverdiene lokal og kompetent kapital og aktivt eierskap tilfører norsk verdiskaping, næringsliv og arbeidsplasser. Rapporten belyser hvorfor norsk privat eierskap og kapital bidrar til innovasjon og bedriftsutvikling.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikkSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Puslete innovasjonsforslag fra regjeringen

"De arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden, er ennå ikke skapt. Det er derfor bekymringsfullt at endringene som foreslås for å styrke innovasjon og nyskaping i budsjettforslaget for 2015, er så puslete, og små. De vil ikke løse hovedutfordringen med å styrke unge bedrifters tilgang til kompetanse og kapital," skriver Villeman Vinje hos E24.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Villeman Vinje

Oppdatert: Kompetent kapital – Innovasjon, eierskap og skatt

Denne rapporten presenterer en rekke grunner til at rammebetingelsene bør bedres og fremmer en rekke risikoreduserende og aktivitetsstimulerende forslag ved innovasjonsprosjekter, etablering av nye bedrifter og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Forbedringene vil bidra til å stimulere til et mer mangfoldig, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv.
Innovasjon og entreprenørskapFormuesskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Kompetente kapitalister

"Hvordan få investorer til å velge risiko fremfor trygghet? Det var kjernen på dagens frokostmøte hos Civita. Kort fortalt er staten for rik, de private investorene for rasjonelle. Staten sitter på pengesekken, men er ikke kompetente kapitaleiere, slik at de i samme grad kan bidra til bedriftens vekst," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
FormuesskattNæringslivNæringspolitikk

Kompetent kapital og eierskap

Det er unge bedrifter som skaper nye arbeidsplasser, men disse melder om mindre tilgang til privat kapital enn før finanskrisen. Bør skatteincentivene og andre rammebetingelser vris, slik at det blir gunstigere å investere i bedrifter? Se video fra frokostmøtet her!
FormuesskattNæringslivSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Behov for kompetent risikokapital

"Den statlige kapitalen i risikokapitalmarkedet bør også fokuseres mot bedrifters oppstarts- og vekstfase, hvor det i dag er tegn på markedssvikt. Vi trenger unge, fremvoksende bedrifter for at det skal skapes nye arbeidsplasser. Rammeverket i dag støtter for lite opp om deres fødsel og oppvekst," skriver Villeman Vinje i Nettavisen.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Villeman Vinje

Ny rapport: Kompetent kapital og eierskap

Det er lite privat kapital tilgjengelig til investeringer i næringsliv utenom oljesektoren. Spesielt gjelder dette høyrisikoprosjekter som skaper innovasjon, nye bedrifter og omstiller eksisterende bedrifter, og med det legger grunnlaget for fremtidig velstand og skatteinntekter. Denne rapporten viser betydningen av investeringer i innovasjon og fremmer en rekke forslag til hvordan systemene kan forbedres.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikkSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Kompetent kapital – Innovasjon, eierskap og skatt

Denne rapporten viser hvorfor rammebetingelsene for investeringer bør bedres, og fremmer en rekke risikoreduserende og aktivitetsstimulerende forslag ved innovasjonsprosjekter, etablering av nye bedrifter og videreutvikling av eksisterende bedrifter. De foreslåtte forbedringene vil bidra til et mer mangfoldig, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikkSkatt og avgifter