Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Oslo kommune
Mats Kirkebirkeland

Derfor bør Oslo, Bærum, Lørenskog og Nordre Follo slå seg sammen

Oppløsingen av Viken bør åpne opp for å gjøre noe med Oslo kommune. Organiseringen av hovedstaden er av nasjonal betydning.
Institusjoner og forvaltningPolitikk og samfunn
kommuner
Skjalg Stokke Hougen

Vi trenger kommunereform, ikke oppsplitting og sammenslåing

Ved inngangen til det nye året ble norgeskartet endret. Tre fylker er nå blitt syv. Haram kommune har gjenoppstått. Og nå skal innbyggerne i Søgne og Sogndalen stemme over om de vil bryte ut av Kristiansand kommune.
Institusjoner og forvaltningReformer
Lofoten kommuner
Skjalg Stokke Hougen

Politisk lammelse gir lokal forvitring

Mange kommuner går et tøft økonomisk år i møte, og verre kan det bli. Når skal vi få en grundig debatt om kommunenes rolle?
Institusjoner og forvaltningReformer
Bergstø fra SVs landsmøte
Skjalg Stokke Hougen

Posering fra SV om lokaldemokrati

I 2020 ble Søgne og Sogndalen slått sammen med Kristiansand, til «nye» Kristiansand kommune. Som en følge av at Sp lovet storstilte reverseringer av den forrige regjeringens politikk, har oppsplittingen av Kristiansand blitt en prestisjesak for partiet.
Institusjoner og forvaltningReformer
Skjalg Stokke Hougen

Kommunesammenslåing: Noe må gjøres med kommunene

Norske kommuner må bli større, men vi må tenke større enn som så. Det er på tide å diskutere mer omfattende endringer av kommunestrukturen.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Skjalg Stokke Hougen

Norske kommuner må bli større, men det er ikke nok

Noe må gjøres med kommunestrukturen – av hensyn til de som bor i kommunene og de som skal styre dem, skriver Skjalg Stokke Hougen.
Demokrati
Skjalg Stokke Hougen

Sammenslåtte kommuner fungerer bedre, Nordlund

Norske «nykommuner» er langt bedre enn sitt rykte.
Institusjoner og forvaltningReformer
Skjalg Stokke Hougen

Kommunereform 2.0

Kommuner som nylig har blitt slått sammen, fungerer bedre enn de gjorde tidligere.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Skjalg Stokke Hougen

Kommunesammenslåing er uproblematisk

Sammenslåtte kommuner faller i god jord hos dem som bor der. Det burde gi grobunn for at vi kan få større og færre kommuner i Norge på sikt.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikk
Norge
Skjalg Stokke Hougen

Det er vanskelig å se hva Senterpartiet faktisk vil gjøre for Kommune-Norge


Norske kommuner sliter med å løse oppgavene de er pålagt, og de minste kommunene sliter mest. Større kommuner, som alle kan løse de samme utfordringene, er anbefalingen fra generalistkommuneutvalget. Hele utvalget faller Senterpartiet tungt for brystet.
Institusjoner og forvaltningDemokratiNæringslivNæringspolitikk
Sørlandet
Jan Erik Grindheim

Over og ut for regionhovedstaden Kristiansand?

Politikk bør ikke handle om territorielle grenser, men om å løse funksjonelle oppgaver.
Norsk politikkPolitikk og samfunn

Kommune

I norsk sammenheng brukes begrepet om en politisk og administrativt territorielt avgrenset enhet innenfor det offentlige styringsverket i staten.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Mennesker, folk, gruppe
Lars Kolbeinstveit

Større kommuner kan gi mer makt til distriktene

"Det er forståelig at mange i distriktene opplever avmakt, men er det sikkert at motstand mot større kommuner vil redde norske distrikter og arbeidsplasser?" Lars Kolbeinstveit i Hallingdølen.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Norsk flagg, pusslespill, pusslebrikker, kommunereform
Mari Rage Bråstein

Hvorfor er regjeringen og Senterpartiet så uenige om kommunereformen?

Spørsmålet som diskuteres i dette notatet, er hvordan regjeringen og Senterpartiet kan ha så ulike syn på fremtidens utfordringer i kommunesektoren.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikkReformerPolitikk og samfunn

Trenger Norge en kommunereform?

Regjeringen har varslet en reform som skal sikre færre og sterkere kommuner. Men trenger vi en kommunereform? Og er det mulig å gjennomføre en slik reform uten bruk av tvang? Se video fra frokostmøtet med Jan Tore Sanner, Trygve Vedum og Ove Vanebo.
Institusjoner og forvaltning
Torstein Ulserød

Den viktige reformen

" Tjenester som krever høy grad av spesialisering, og prosesser for å sikre rettssikkerhet, blir ikke alltid godt nok ivaretatt i de minste kommunene. Det er et stort behov for en omfattende kommunereform. Frivillighetslinjen som har vært ført til nå, må forlates. Det er Stortingets ansvar å sørge for at vi har en hensiktsmessig kommunestruktur," skriver Torstein Ulserød i VG.
Institusjoner og forvaltningReformer
Torstein Ulserød

Frykten for en rasjonell kommunestruktur

"Hovedargumentet mot en kommunereform er altså likevel ikke at dagens kommunestruktur fungerer bra. Hovedpoenget for Davidsen og Nord er tvert imot at det er bra å ha kommuner som er så ineffektive som mulig, slik at private aktører ikke finner det lønnsomt å drive velferdstjenester der," skriver Torstein Ulserød i Klassekampen, i et svar til Jan Davidsen.
Institusjoner og forvaltningReformerPrivate i velferden
Mathilde Fasting

Gevinst ved kommunesammenslåing

"Sammenslåing av kommuner er et av svarene på de utfordringene og oppgavene kommunene står overfor fremover", skriver Mathilde Fasting i Minerva.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningReformer

En utfordring for folkestyret

"Kommunestrukturen har en pris: Den demokratiske kostnaden er mer bruk av interkommunale samarbeid, som politikerne har liten kontroll på. En annen kostnad er problemer med rekruttering og kompetente fagmiljøer. Både Utdanningsdirektoratet og Barneombudet har ytret bekymring for manglende fagpersonell i mindre kommuner. Det bør bekymre flere enn liberale tankesmier på høyre­siden," skriver Ove Vanebo i Klassekampen.
Demokrati og rettigheter

Feil om kommunesammenslåing

Det er antakelig mer fornuftig utnytting av ressurser og velferdsordninger som er det viktigste i spørsmålet om kommunesammenslåing.
Institusjoner og forvaltningReformer

CIVITA-RAPPORT: Kommunesammenslåing

Ny Civita-rapport: Kommunesammenslåing: Færre og sterkere kommuner. Rapporten ser nærmere på konsekvensene av at vi går over til større kommuner og om argumentene mot kommunesammenslutning er holdbare.
Økonomi og velferd
Ove Vanebo

Kommunesammenslåing: Færre og sterkere kommuner

Denne Civita-rapporten ser nærmere på konsekvensene av at vi går over til større kommuner og om argumentene mot kommunesammenslutning er holdbare. Når Norge i dag har flere kommuner enn Sverige og Danmark til sammen, er det også viktig å se om vi kan lære av våre naboland eller om feil gjort der bør ha påvirkning på den norske debatten om kommunesammenslutning.
ReformerVelferdstjenesterVelferdsstatens bærekraft

Spilte det noen rolle?

"Nå er jeg prinsipielt for at beslutninger skal tas så langt ned og ut i landet som mulig. Jeg liker lokaldemokrati, men i mange kommuner kan det bli vel lokalt og lite. I en tredjedel av kommunene i Norge bor det under 3000 mennesker, og i halvparten bor det under 5000," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
Demokrati og rettigheter