Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mennesker, folk, gruppe
Lars Kolbeinstveit

Større kommuner kan gi mer makt til distriktene

"Det er forståelig at mange i distriktene opplever avmakt, men er det sikkert at motstand mot større kommuner vil redde norske distrikter og arbeidsplasser?" Lars Kolbeinstveit i Hallingdølen.
Demokrati og rettigheter
Norsk flagg, pusslespill, pusslebrikker, kommunereform
Mari Rage Bråstein

Hvorfor er regjeringen og Senterpartiet så uenige om kommunereformen?

Spørsmålet som diskuteres i dette notatet, er hvordan regjeringen og Senterpartiet kan ha så ulike syn på fremtidens utfordringer i kommunesektoren.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikkReformerPolitikk og samfunn

Trenger Norge en kommunereform?

Regjeringen har varslet en reform som skal sikre færre og sterkere kommuner. Men trenger vi en kommunereform? Og er det mulig å gjennomføre en slik reform uten bruk av tvang? Se video fra frokostmøtet med Jan Tore Sanner, Trygve Vedum og Ove Vanebo.
Demokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Den viktige reformen

" Tjenester som krever høy grad av spesialisering, og prosesser for å sikre rettssikkerhet, blir ikke alltid godt nok ivaretatt i de minste kommunene. Det er et stort behov for en omfattende kommunereform. Frivillighetslinjen som har vært ført til nå, må forlates. Det er Stortingets ansvar å sørge for at vi har en hensiktsmessig kommunestruktur," skriver Torstein Ulserød i VG.
Uncategorized

Gevinst ved kommunesammenslåing

"Sammenslåing av kommuner er et av svarene på de utfordringene og oppgavene kommunene står overfor fremover", skriver Mathilde Fasting i Minerva.
Uncategorized

En utfordring for folkestyret

"Kommunestrukturen har en pris: Den demokratiske kostnaden er mer bruk av interkommunale samarbeid, som politikerne har liten kontroll på. En annen kostnad er problemer med rekruttering og kompetente fagmiljøer. Både Utdanningsdirektoratet og Barneombudet har ytret bekymring for manglende fagpersonell i mindre kommuner. Det bør bekymre flere enn liberale tankesmier på høyre­siden," skriver Ove Vanebo i Klassekampen.
Demokrati og rettigheter

Feil om kommunesammenslåing

Det er antakelig mer fornuftig utnytting av ressurser og velferdsordninger som er det viktigste i spørsmålet om kommunesammenslåing.
Uncategorized

CIVITA-RAPPORT: Kommunesammenslåing

Ny Civita-rapport: Kommunesammenslåing: Færre og sterkere kommuner. Rapporten ser nærmere på konsekvensene av at vi går over til større kommuner og om argumentene mot kommunesammenslutning er holdbare.
Økonomi
Ove Vanebo

Kommunesammenslåing: Færre og sterkere kommuner

Denne Civita-rapporten ser nærmere på konsekvensene av at vi går over til større kommuner og om argumentene mot kommunesammenslutning er holdbare. Når Norge i dag har flere kommuner enn Sverige og Danmark til sammen, er det også viktig å se om vi kan lære av våre naboland eller om feil gjort der bør ha påvirkning på den norske debatten om kommunesammenslutning.
ReformerVelferdstjenesterVelferdsstatens bærekraft

Spilte det noen rolle?

"Nå er jeg prinsipielt for at beslutninger skal tas så langt ned og ut i landet som mulig. Jeg liker lokaldemokrati, men i mange kommuner kan det bli vel lokalt og lite. I en tredjedel av kommunene i Norge bor det under 3000 mennesker, og i halvparten bor det under 5000," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
Demokrati og rettigheter