Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Bård Larsen

Solberg bør gå, og folk må ta det roligere

Måtehold, gylden middelvei, moderasjon – dette er fine egenskaper som ikke alltid er lett å etterleve. Ei heller i Solberg-saken.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk
Nettverk, habilitet

Habilitet

Poenget med habilitetsreglene er, litt forenklet sagt, at den som har egeninteresse i utfallet av en forvaltningssak, eller har nære personlige forbindelser med noen som har slike interesser, ikke bør behandle saken.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Morten Kinander

Snur Listhaug-saken på hodet

"Spørsmålet er hvilken legitimitet mediene har i slike saker, når store deler av den opptrer med dobbel dagsorden, noe som nå helt tydelig er blitt «bevist» gjennom formidlingen av ombudsmannens vedtak," skriver Geir Woxholth og Morten Kinander hos Aftenposten.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Kristin Clemet

Habilitet: Tillit bedre enn regler

"Det vil være et anslag mot demokratiet, dersom noen per definisjon skulle anses uskikket til å bli statsråder. Det er uheldig om vi må gå over til et system der bare stortingsrepresentanter kan bli statsråder. Det er dessuten svært vanskelig å avgjøre hva som eventuelt skal til for å utelukke en person fra å være statsråd eller for å avgjøre hva slags opplysninger som skal kreves fremlagt for å kunne bli statsråd," skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Daniel Heggelid Rugaas

Når noen har snakket sammen

"Det man skal lete etter, er ikke korrupsjon eller ukvalifiserte ledere, men et nettverk av folk som er lojale mot personer og partier, men som også innehar profesjonell ekspertise. Ved å utnevne sine egne kan man sikre at ens egen eller partiets politikk får gjennomslag, også når politikerne ikke kan styre direkte," skriver stipendiat i Civita, Daniel Heggelid Rugaas, i Dagbladet.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Daniel Heggelid Rugaas

Nytt Civita-notat: Stat og parti – Det vanskelige skillet

Den nylig avgåtte regjeringen ble med jevne mellomrom beskyldt for å utnevne sine egne til viktige posisjoner, og å se bort fra kompetanse. Kan vi vente oss at den nye regjeringen fremstår bedre? Dette notatet belyser noen problemstillinger knyttet til grensene og spenningene mellom politikk, forvaltning og statlig eierskap.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Morten Kinander

Lex Listhaug? Et misforstått rop om gjennomsiktighet

"Argumentene for at Sylvi Listhaug skal publisere kundelistene fra First House er like dårlige som forslaget om å lage en lov som pålegger slik offentliggjøring. Kommentatorer og politikere ser ikke ut til å ha skjønt hva saken egentlig dreier seg om," skriver Morten Kinander, jurist og filosof i Civita, i Dagens Næringsliv.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Torstein Ulserød

Politikeres habilitet og uavhengighet

"Det har blitt langt flere habilitetsuttalelser fra Lovavdelingen som gjelder statsrådene i Stoltenberg-regjeringens andre periode sammenliknet med dens første. Det kan tyde på at det blir mer nettverk og elitesirkulasjon, jo lenger man sitter i regjering, og at det derfor kan være sunt med et skifte av og til," skriver Torstein Ulserød i Morgenbladet, i et svar til Susanne Skjørberg.
Institusjoner og forvaltning
Torstein Ulserød

En særegen regjering

"Har det vært flere habilitetssaker de siste årene enn det var før? Og er habilitet et større problem for den sittende regjeringen enn det har vært for tidligere regjeringer? Svaret synes å være ja på begge spørsmål", skriver Torstein Ulserød i Morgenbladet.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Torstein Ulserød

Nr.17 2013: Habilitetssaker i regjeringen

Den rødgrønne regjeringen ser ut til å ha ”utviklet et anstrengt forhold til ordet habilitet”, som Knut Arild Hareide har uttrykt det. Men har det virkelig vært flere habilitetssaker de siste årene enn det var før? Og er habilitet i så fall et større problem for den sittende regjeringen enn det har vært for tidligere regjeringer? Svaret synes å være ja på begge spørsmål.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter

Uavhengighet og habilitet – det samme?

"Tilliten til beslutningstakerens upartiskhet er så avgjørende at vi ikke kan leve med en mistanke – til og med en klart ubegrunnet sådan – om at det er bånd mellom beslutningstakeren og partene som ikke burde ha vært der. Staten og forvaltningen blir stadig mer kompleks og den blir også stadig større. Da skjerpes også de prosessuelle kravene til forvaltningen," skriver Morten Kinander i Stat&Styring.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheterRettsstat
Kristin Clemet

Listhaug-saken – og behovet for likebehandling og konsekvens

"Alle som kritiserer Listhaug og PR-bransjen nå, og som gjerne vil se kundelisten, må også kunne reflektere over de potensielle konsekvensene av at listen fremlegges - og hvordan man i fremtiden skal sikre likebehandling av alle andre tilfeller som i bunn og grunn er like," skriver Kristin Clemet i et blogginnlegg.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning