Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på

Ola Grytten om økonomiske kriser

Hva er en økonomisk krise og hvor ofte forekommer de? Hva kan man gjøre for å forhindre økonomiske kriser? Og hvor dyp blir dagens krise i kjølvannet av koronatiltakene? Hør podcasten her!
Økonomisk politikkØkonomi og velferd

Liberal halvtime: 10 år siden finanskrisen – hva kan vi lære?

Ny podcast med Civita-økonom Lars Peder Nordbakken.
Ideer
Lars Peder Nordbakken

Finanskrisen viste hva gruppetenkning kan føre til

Utvidet horisont? Lars Peder Nordbakken spør i Morgenbladet om økonomene ville ha forstått årsakene til krisen bedre om de hadde vært bedre kjent med bredden i sin egen faghistorie.
IdeerLiberalismeØkonomisk politikk

10 år etter finanskrisen: Hva har vi lært?

Se video fra Civitafrokost onsdag 12. september. I panelet var: Siv Jensen, Sigmund Håland, Svein Gjedrem og Rune Bjerke.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd

Temaside: Civita om finanskrisen

Her er en oversikt over noe av det Civitas ansatte har skrevet i forbindelse med finanskrisen som startet i 2008.
Økonomi og velferd
Lars Peder Nordbakken

10 år etter finanskrisen: Hva har vi lært? Kan det skje igjen?

Dette notatet sammenfatter noen sentrale, generelle lærdommer ti år etter finanskrisen.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Haakon RiekelesSteinar Juel

Regjeringer skaper ikke jobber

NRK slo stort opp at sysselsettingen økte mye sterkere under den rødgrønne regjeringen enn den nåværende. Men en regjeringen kan ikke ta æren for et positivt oljeprissjokk, like lite som en annen bør få skylden når oljeprisen halveres. Steinar Juel og Haakon Riekeles på Minervanett.no.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Andreas Hardhaug Olsen

Keynes + Hayek

Ny bok fra Civita: Keynes + Hayek ser ikke bare på hva som skiller Hayek og Keynes, men også hvilke av deres innsikter som kan la seg forene – og bør forenes – for å danne et mer helhetlig bilde av økonomiske kriser og konjunkturer.
IdeerØkonomisk politikkØkonomiske systemer
Eirik Løkke

Snipp, snapp, Grexit

"For Hellas er det kun strukturelle reformer som hjelper. Det greske problem er ikke EU, men landets egen dysfunksjonelle politiske kultur. Jo raskere grekerne begynner å adressere de virkelige problemene, dessto raskere kan landet komme på fote igjen," skriver Eirik Løkke hos Minerva.
InternasjonaltØkonomi og velferd
Morten Kinander

Monsterregulering

"Prisen for reguleringen har vært høy. EUs finansregelverk har nå blitt så komplekst og omfattende at ingen - verken lovgivere, byråkrater, eksperter, rådgivere eller bransje - lenger har oversikten. Vi vet heller ikke helt vet konsekvensene av alt dette blir, eller hvor gjennomtenkt det hele er," skriver Morten Kinander i Dagens Næringsliv. "
NæringslivNæringspolitikk

Stiglitz og den norske modellen

"Universitetets aula var stappfull av folk som ville høre Stiglitz’ foredrag. Han begynte med å sette det hele i et historisk perspektiv: Dagens finanskrise er den verste økonomiske krisen siden The Great Depression. I foredraget presenterte nobelprisvinneren sitt syn på de underliggende årsakene til finanskrisen, ispedd mange harde spark til finansnæring, reguleringsmyndigheter og banksjefer," skriver Mathilde Fasting i Minerva.
Økonomisk politikkDen nordiske modellenØkonomiske systemer
Marius Gustavson

Gapet mellom fattig og rik

"De fleste av industrilandene har opplevd økte inntektsforskjeller de siste tiårene. Dette gjelder også de nordiske landene. Samtidig har den økonomiske krisen skapt større oppmerksomhet om disse forskjellene. Er ulikhet et problem?" Marius Gustavson stiller spørsmålet i Dagsavisen.
UlikhetØkonomi og velferd

Den nye depresjonen

"Veien ut av de finansielle problemene vil være en kombinasjon av tiltak som sikrer vekst og sysselsetting (noe som styrker inntektssiden til periferilandenes statsbudsjetter) og tiltak som kan stabilisere bankvesenet og markedet for medlemslandenes statsgjeld. Så langt har den politiske ledelsen i eurosonen vist seg lite i stand til å takle de pågående problemene," skriver Marius Gustavson hos E24.no.
Økonomi og velferd

Farvel til det frie markedet?

Les Nicole Gelinas i City Journal om finanskrisen og det frie markedet: "The government’s longer-term response should have been to restore clear rules to the financial system, preventing such a crisis from ever happening again by consistently limiting borrowing within the financial industry and among financial instruments."
Økonomi og velferd

Merkels jernhånd

"Forsøk på å stramme inn i budsjettene kan gjøre vondt verre. Ved å redusere statens pengebruk og eventuelt skjerpe skattene, svekkes den økonomiske veksten. Svakere vekst skaper i sin tur større underskudd på statsbudsjettet. Dette er med andre ord ingen løsning på krisen, snarere tvert om," skriver Marius Gustavson hos E24.
Økonomi og velferd

Den neste krisen

"Sikkerhetsnettene som hjalp myndighetene under finanskrisen, finnes ikke lenger," skriver økonomisk historiker i Civita, Marius Gustavson, på E24.no. "Faren for en dobbeltdipp er høyst tilstede."
Økonomi og velferd

Lærdommer fra den baltiske finanskrisen

Hellas og andre land med gjeld har mye å lære av de baltiske landenes håndtering av finanskrisen. To år etter krisen startet er man i ferd med å vende om til ny vekst. Ingen av landene devaluerte, man satset heller på en reduksjon i offentlige utgifter. Det skriver Anders Åslund og Mats Johansson fra den nye svenske, internasjonalt orienterte tankesmien Frivärld.
Økonomi og velferd

Amartya Sen om gjeldskrisen

Amartya Sen, filosof og Nobelprisvinner i økonomi, skriver i The Guardian om den europeiske gjeldskrisen og tiltakene som nå forsøkes for å løse den: "In addition to a bigger political vision, there is a need for clearer economic thinking. The tendency to ignore the importance of economic growth in generating public revenue should be a major item for scrutiny."
Økonomi og velferd
Marius Gustavson

Finanspolitisk forvirring

"Sentrumsorienterte økonomer som ønsker å styre unna den ideologisk ladete debatten – peker på det som synes som den eneste gode løsningen: vedtak i dag om reformer av statsfinansene som sikrer langsiktig bærekraft, samtidig som man opprettholder underskuddbudsjetteringen på kort sikt for å støtte opp om en økonomi i kraftig motvind." skriver Marius Gustavson om amerikansk økonomi
Økonomi og velferd
Marius Gustavson

Nr. 2 2011: Lærdommer fra finanskrisen

Dette notatet ser nærmere på finanskriseutvalgets kriseforståelse, den lærdom som er blitt trukket samt de løsninger som foreslås. Notatet vil også se nærmere på hvorfor krisen ble så mild i Norge.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
klima
Marius Gustavson

Nr. 10 2010: Kapitalismen etter finanskrisen

Det er nødvendig å stille en diagnose på dagens kapitalisme for eventuelt å komme frem til hvilken form for system som vil bringe en større grad av stabilitet og bærekraft. 
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
jente som holder jorden
Marius Doksheim

Nr. 2 2010: Den økonomiske friheten har holdt seg stabil

På tross av finanskrisen ser det ut til at den økonomiske friheten holder seg relativt stabil, både for norske bedrifter og for verdens befolkning.
InternasjonaltØkonomi og velferdØkonomiske systemer

FINANSKRISEN: Rødgrønn virkelighetsflukt

Økonomi og velferd
Johan Norberg

Nr. 8 2009: Staten og finanskrisen

I dette notatet presenterer idéhistoriker og forfatter Johan Norberg historien om utilsiktede og uforutsette virkninger av statlige inngrep i markedet.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Marius Gustavson

Finanskrisen: Markedssvikt eller styringssvikt?

Denne rapporten viser at politikk og reguleringer har spilt en sentral rolle i alle de fire hovedfaktorene bak finanskrisen.
Økonomisk politikkInternasjonaltØkonomi og velferd
Marius Doksheim

CIVITA-NOTAT: Finanskrisen påvirker ikke synet på privat sektor

NæringslivØkonomi og velferd
Marius Doksheim

Nr. 1 2009: Meningsmåling: Finanskrisen påvirker ikke synet på privat sektor

Ifølge en ny meningsmåling Civita har utført, har finanskrisen i liten grad påvirket befolkningens syn på offentlig versus privat sektor.
Offentlige utgifterNæringslivØkonomi og velferd
Marius Gustavson

Nr. 13 2008: Finanskrisen – USAs feilslåtte boligpolitikk

Finanskrisen har, i stor grad, sitt utspring i den mest regulerte delen av det amerikanske finansmarkedet, nemlig boligfinansieringsmarkedet.
BoligpolitikkØkonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Villeman Vinje

Nr. 12 2008: Finanskrisen: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig

Dette notatet begrunner hvorfor en velfungerende finansnæring er viktig, og en nødvendighet for avanserte økonomier, og hvorfor det er riktig av myndighetene, når situasjonen er som den er, å tre støttende til for å sikre at næringen fungerer.
PengepolitikkØkonomi og velferdFinanspolitikkNæringspolitikk