Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Hvordan ble norsk ungdom radikalisert i mellomkrigstiden?

Er det noen likheter mellom dagens høyreekstremister og fascistiske bevegelser i mellomkrigstiden? Hør ny episode med religionshistoriker Terje Emberland.
IdeerNazisme og fascisme
Sovjet Russland kommunisme
Bård Larsen

Det røde vrakgodset: Russland er en forlengelse av Sovjetunionens kriminelle system.

Et av våre tids største paradokser er at Vladimir Putin begynte karrieren sin som portvokter for det sovjetiske kommunistpartiet, og endte opp som diktator i en stat hvis ideologi er å finne på den andre ytterkanten. Putin og den russiske makteliten ligger nært opptil vår tids fascisme. 
InternasjonaltNazisme og fascismeKommunisme
Bård Larsen

En slags ny-fascisme

De autoritære på høyresiden kan omtales som ytterliggående populister eller revolusjonære nasjonalister, men i grunnen koker det ned til det ubehagelige faktum at mye av denne bevegelsen representerer en slags ny-fascisme.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheterNazisme og fascisme
Bård Larsen

Storebror dreper – om totalitarisme

De verste forbrytelsene i menneskehetens historie ble begått i forrige århundre, av fantaster og idealister. Dette er historien om disse forbrytelsene og om forbrytelsenes forbrytere. Men hva er totalitarisme?
Totalitære og autoritære regimerNazisme og fascismeKommunisme

Nazisme

Nazismens kjennetegn er jødehat, ekstrem nasjonalisme og militarisme, førerkultus og totalitært styresett.
Nazisme og fascisme
Bård Larsen

– Å omtale noen som fascist en alvorlig anklage

For noen av oss fremstår Sverige som kroneksempelet på hvor galt det kan gå når politikere og offentligheten legger lokk på den offentlige samtalen. Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihetNazisme og fascisme
Bård Larsen

Et stykke reinhekla fascistisk demagogi

"Trump har lest fra «The Snake» tidligere, men ikke til en forsamling av Amerikas «finest conservatives». Sånn sett kan Trumps opptreden hos CPAC fremstå som en mulig anekdote for fremtidige historikere; i bøkene om den amerikanske konservatismens moralske og politiske kapitulasjon," skriver Bård Larsen.
KonservatismeNazisme og fascisme
Fascisme

Fascisme

Fascistene mener at historien drives frem av nasjoners kamp for sin egenart.
IdeerAndre ideologierNazisme og fascisme
Bård Larsen

Er Donald Trump fascist?

Er Donald Trump virkelig en fascist? Det mest urovekkende er uansett Trumps autoritære personlighet – som på mange vis inngår i fascismens karakter, skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiPopulismeNazisme og fascisme
Bård Larsen

Er IS fascister?

"Er terroristene i IS virkelig fascister? I henhold til vanlig statsvitenskaplig analyse er det usikkert. Men følger vi andre fascisme-definisjoner innfrir den såkalte staten kravene." Bård Larsen i VG:
TerrorismeInternasjonaltNazisme og fascisme
Bård Larsen

Terror og vold

"Krenkelse og hevn er like mye emosjon som virkelighet. De fleste personlig berørte dreper ikke. Terrorister føler en så heftig krenkelse at blind vold fremstår som en løsning. Da er vi inne i moralpolitisk interessante utfordringer," skriver Bård Larsen.
IdeerTerrorismeForsvar og sikkerhet
Bård Larsen

Den uutholdelige lettheten

"Mens det drives kampanje for å boikotte Nationaltheatrets samarbeid med det israelske Habima-teateret, er det liten motstand mot at Ibsenprisen går til en tilhenger av serbisk fascisme," skriver Bård Larsen i Vårt Land.
MenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimerKultur
Bård Larsen

Den vanskelige ideologien

"Partiene på Stortinget har liberaldemokratiet både som mål og middel. Uansett hva Frp får gjennomslag for på innvandringsfeltet, vil det i lengden opprøre kontrajihadister og andre høyreekstreme som faktisk støtter terroristen. I bunn og grunn er avstanden like stor mellom Frp og Breivik som den er mellom Ap og venstreekstremisme," skriver Bård Larsen i Dagsavisen.
IdeerInnvandringNazisme og fascisme
Bård Larsen

Fascisme og fordommer

"Det er selvfølgelig bra at man sammenlikner ulike bevegelser på tvers av tid og rom. Vi kan lære noe av historien. Faren er at man konstruerer fellestrekk i tilfeller der forskjellene i realiteten er veldig mye større enn likhetene. Hvis de man i dag kaller fascister er så ideologisk annerledes fra de historiske bevegelsene begrepet refererer til, stiller jeg meg spørsmål om hvorfor man fremdeles beskriver dem som fascister," skriver Bård Larsen i Aftenposten.
PopulismeNazisme og fascisme
Bård Larsen

Upresise og underlige fascismediagnoser

"Den svenske journalisten Henrik Arnstad hevder i en kronikk i Aftenposten at fascismen aldri har stått sterkere i Europa enn den gjør i dag, fremfor alt i de nordiske land. Det høres smått utrolig ut," skriver Bård Larsen på Aftenposten.no: "For å få dette til å gå opp hevder Arnstad at Fremskrittspartiet er et fascistisk parti."
DemokratiPopulismeNazisme og fascisme