Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Levekår i byene

Overskygger debattene om distriktspolitikk utfordringene vi har med å skape gode oppvekstvilkår i byene? Hør ny episode av Liberal halvtime med statsforvalter i Trøndelag, Frank Jenssen, som har ledet utvalget som før jul leverte NOU’en "Levekår i byer – gode lokalsamfunn for alle".
Politikk og samfunn
Steinar Juel

Verdiskapning her og der

Ulike næringer og ulike deler av landet er avhengig av hverandre for at vi tilsammen skal få høy verdiskapning og velstand. Steinar Juel i Nordlys.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Mats Kirkebirkeland

Nei, Mímir Kristjánsson. Verdiskapingen i Oslo er høyere enn på Vestlandet.

"Mytene om Oslos manglende verdiskaping blir gjentatt av Rødts nye ordførerkandidat i Stavanger." Mats Kirkebirkeland i Dagbladet.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
Maja Lie Opdahl

Senterpartiet har ikke monopol på distriktspolitikk

«Bak retorikken er det små forskjeller på partienes distriktspolitikk», skriver Maja Lie Opdahl hos Minervanett.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Maja Lie Opdahl

Sentrum-periferi – en grunnleggende skillelinje i norsk politikk?

Partiprogrammene uttrykker kun små forskjeller i prioriteringer av verdier langs skillelinjen sentrum-periferi. Men motsetningene forsterkes gjennom retoriske utspill i den løpende politiske debatten.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Jenny Nortvedt

Er distriktspopulisme et særnorsk fenomen?

Er distriktspopulismen i Norge et særegent fenomen, eller er den en del av en større europeisk trend? I dette notatet diskuteres den kulturelle dimensjonen og avhengigheten og avstanden mellom hovedstaden og distriktene i norsk politikk.
Norsk politikkPolitikk og samfunnPopulisme
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Flytteoptimisme

"Det er faktisk alle arbeidstakarar, det private næringslivet og bedriftene, også på stadene som ikkje får nye arbeidsplassar, som må ta rekninga for flyttepolitikken. Då bør vi ha litt meir enn glad optimisme som grunngjeving for at det vi gjer, faktisk verkar," svarer Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Økonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Det blir ikke mer fred av at Fredskorpset flytter til Førde

En ny vurdering fra Utenriksdepartementet viser at Førde var det dyreste valget når Fredskorpset skulle få nytt hjemsted. Det er synd at bistandsmidler kastes bort på distriktspolitikk som ikke virker. Anne Siri Koksrud Bekkelund i avisen Firda.
Institusjoner og forvaltningBistand og utvikling
Kristin Clemet

"Geografisk vrede" – og behovet for god politikk for hele landet

"Det vi kaller "distriktspolitikken" kommer til å bli viktigere i årene som kommer. Men urbaniseringen er sterk, og det er også svært mye positivt å si om at flere flytter til byene. Men det bør ikke skje på en måte som bare skaper vrede og en følelse av tap for dem som ikke flytter," skriver Kristin Clemet.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulismeUlikhet