Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Torstein Ulserød

Fagforeningene har vært med å skape deltidsjobbene i helsevesenet

Det høye antallet deltidsstillinger blant sykepleiere er i stor grad et resultat av hvordan de ansattes fagforeninger har brukt forhandlingsmakten, skriver Torstein Ulserød i Bergens Tidende.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

«Deltidskrisen» er et utslag av styringssvikt

Vi vet at problemene er strukturelle og delvis skyldes lovgivningen, noe regjeringspartiene har full anledning til å gjøre noe med. Det er på tide å gjøre det.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Jobbe mer!

"Flere kvinner bør jobbe mer, men Anne Kari Bratten i Spekter kaster sten i glasshus. Helse- og omsorgssektoren må selv legge bedre til rette for heltid."
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Kvinner, ikke klag, ta tak i deltiden

Partene i arbeidslivet har ikke gjort jobben sin. Kvinner som arbeider i sektoren, og som år etter år oppgir at de arbeider ufrivillig deltid, får enten akseptere at det er slik, eller så får de engasjere seg gjennom sine fagforeninger eller på sin arbeidsplass, og bidra til endring. Mathilde Fasting i Dagbladet Meninger.
ArbeidslivLikestilling og feminismeArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Kvinner og deltid – ingen quick fix

"Det finnes mange gode organiseringsmuligheter for mer heltidsarbeid innenfor rammene av dagens arbeidsmiljølov, selv om det er enkelte punkter i loven man kan se nærmere på. Arbeidsmiljøloven tillater arbeid annenhver helg, men praksis på mange arbeidsplasser med turnus og deltidsarbeid er arbeid hver tredje helg. Den praksisen har resultert i den deltidsspiralen vi har i dag," skriver Mathilde Fasting.
ArbeidslivVelferdsstatenArbeid og sysselsetting

Deltidspuslespillet kan ikke fortsette

"Dårlig organisering er sløsing, både med mennesker og økonomi. Dersom fremtidens omsorgsektor skal bli bærekraftig, må den organiseres på en annen måte enn i dag. Det er partene i arbeidslivet som må ta utfordringen," skriver Mathilde Fasting, prosjektleder i Civita, i Tidsskriftet Sykepleien.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Fanget i hjemmet resten av livet?

"Det er de siste tiårene forsket mye på hvordan kvinner innretter seg i arbeidslivet. Likevel er det flere forhold rundt valg av deltid som ikke er godt nok belyst, blant annet hvorfor kvinner arbeider deltid også etter at de ikke lenger har små barn," skriver Mathilde Fasting til Mari Reges DN-kronikk.
Ideer
Mathilde Fasting
Mathilde Fasting

Tvinge pappa til å være hjemme?

Mathilde Fasting spør hos Minerva: "Til tross for at stadig flere kvinner er i jobb og stadig flere jenter velger lange utdanninger, gjør unge jenter fortsatt tradisjonelle valg av utdanning og yrke. Er det et problem så lenge mulighetslikheten er reell? Hva er det som får kvinner til å ta deltidsjobb og permisjoner, eller velge utdannelse innen lavlønnskvinneyrker? Kan det være at det er andre ting i livet som er viktigere enn fulltidsjobb i ingeniørbransjen?"
ArbeidslivLikestilling og feminismeArbeid og sysselsetting

Dårlig deltid

"Dårlig arbeidstidsorganisering i kommunene betyr ikke bare ressurssløsing, men også dårligere kvalitet på tjenestetilbudet. I halvparten av norske kommuner jobber under 25 prosent heltid," skriver Mathilde Fasting i Adresseavisen. "En mer hensiktsmessig organisering av dagens arbeidskraft vil langt på vei kunne dekke ressursbehovet i tiårene fremover. Mange av de varme hendene vi trenger, finnes allerede i sektoren."
Økonomi og velferd
Mathilde Fasting
Mathilde Fasting

Like muligheter – ulike valg

"Det er forskjell på hvordan hver enkelt av oss ønsker å organisere en tilværelse med barn og jobb. Så lenge mulighetslikheten sikres, har kvinner mer enn nok ressurser og kunnskaper til å velge den utdannelsen og de livene de ønsker seg. De valgene må respekteres, også dersom kvinner velger ”galt” i forhold til en ”mannsstandard” for det gode liv," skriver Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv.
ArbeidslivLikestilling og feminisme

Hvordan dekke arbeidskraftbehovet i helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgssektoren har et stort arbeidskraftbehov i fremtiden, bl.a. på grunn av eldrebølgen. Dette behovet kan ikke dekkes av nyrekruttering – det finnes ikke arbeidskraft nok. Kan behovet dekkes på annen måte? Se video fra frokostmøtet med Steinar Holden, Nina Amble, Anne-Kari Bratten og Anders Folkestad.
ArbeidslivVelferdsstatenArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Frivillig deltid?

Jenter jobber frivillig deltid, og de velger yrker der deltidsarbeid tilbys og er sosialt akseptert. Men hvor frivillig er det å jobbe deltid når tilbudet av heltidsstillinger er så lite?
Økonomi og velferd
Mathilde Fasting

Langsiktige arbeidstids-ordninger

"Realiteten i helse- og omsorgssektoren vil fremover være at vi trenger langt flere arbeidstakere enn det er mulig å utdanne og rekruttere. De som velger å utdanne seg innen helse og omsorg velger også arbeid i en sektor hvor arbeidstiden er døgnkontinuerlig og hvor det hvert år vil komme mange nye pasienter," skriver Mathilde Fasting i Aftenposten, i et svar til Lisbeth Norman i Sykepleierforbundet.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting