Mathilde Fasting
Økonomi

Frivillig deltid?

Jenter jobber frivillig deltid, og de velger yrker der deltidsarbeid tilbys og er sosialt akseptert. Men hvor frivillig er det å jobbe deltid når tilbudet av heltidsstillinger er så lite?

Publisert: 8. mars 2012

Til tross for at stadig flere kvinner er i jobb og stadig flere jenter velger lange utdanninger, er unge jenter i dag fortsatt tradisjonelle i sine valg av utdanning og yrke. Jentene velger yrker der deltidsarbeid tilbys og er sosialt akseptert. Så langt er likestillingen kommet den 8. mars 2012.

For store yrkesgrupper, som førskolelærere og sykepleiere og annet pleiepersonale i offentlig sektor, viser statistikken at disse sektorene nesten utelukkende består av kvinnelige ansatte. Selv om 47 prosent av alle sysselsatte er kvinner, arbeider 41 prosent av dem deltid, mens bare 14 prosent av mennene arbeider deltid. På direkte spørsmål er mellom 80 og 90 prosent av alle kvinnelige arbeidstakere (uavhengig av sektor), enten de arbeider heltid, eller kort (under 20 timer) eller lang deltid (20—34 timer), fornøyd med sin arbeidstid. Kvinner jobber altså deltid frivillig og tar helst utdannelse og jobb i yrker som gir mulighet for deltidsjobbing. Eller?

Les blogginnlegget til Mathilde Fasting på Minerva