Arbeidsliv

Hvordan dekke arbeidskraftbehovet i helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgssektoren har et stort arbeidskraftbehov i fremtiden, bl.a. på grunn av eldrebølgen. Dette behovet kan ikke dekkes av nyrekruttering – det finnes ikke arbeidskraft nok. Kan behovet dekkes på annen måte? Se video fra frokostmøtet med Steinar Holden, Nina Amble, Anne-Kari Bratten og Anders Folkestad.

Publisert: 14. mars 2012

Helse- og omsorgssektoren har et stort arbeidskraftbehov i fremtiden, bl.a. på grunn av eldrebølgen. Dette behovet kan ikke dekkes av nyrekruttering – det finnes ikke arbeidskraft nok. Kan behovet dekkes på annen måte? Kan arbeidet organiseres annerledes, slik at vi får mer ut av den arbeidskraften helse- og omsorgssektoren allerede har? Hvilke endringer vil i så fall kreves?

Se video fra møtet med Steinar Holden, professor i økonomi ved UIO og leder av ”Skift- og turnusutvalget” Nina Amble, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) Anne-Kari Bratten, viseadm.dir. i arbeidsgiverforeningen Spekter og  Anders Folkestad, leder i Unio.

Se innleggene her:

Se debatten her:

Les også Mathilde Fastings notat Om behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren her!