Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Steinar Juel

Krisetiltak og merkelapper

Steinar Juel: "Det er faglige vurderinger jeg gjør, og som jeg ville ha gjort uavhengig av om jeg var knyttet til Civita eller ikke. Jeg skriver ikke med påholden penn."
Økonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Steinar Juel

Raushet under koronakrisen, ja, men bør likevel lønne seg å jobbe

Vi bør ikke institusjonalisere et system der vi har ett støttenivå når behovet for sikring er lite, og et høyere nivå når konjunktursvikten er stor nok, skriver Steinar Juel.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Steinar Juel

Ledige til Lofoten – for hardt arbeid for nordmenn?

Enda mer fra Oljefondet er blitt enkleste løsning for politikerne, noe aktørene i økonomien lærer: De får det som de vil, bare de presser på. Hvorfor da anstrenge seg for å organisere rekruttering av norske arbeidsledige da?
Offentlige utgifterØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Lars Kolbeinstveit

Hva skjer med tillit, fellesskap og samhold etter koronakrisen?

Vi vet at akutte kriser kan gi en kortvarig knekk i tilliten til myndighetene, for eksempel til politiet, slik det skjedde etter at 22. juli-kommisjonen la frem sin rapport. Biter arbeidsledigheten seg fast på et høyt nivå, og vi får en langvarig økonomisk stagnasjon, er det mer sannsynlig at tilliten også blir mer varig svekket.     
Velferdsstaten
Lars Kolbeinstveit

Wickholm bør svare, ikke vri på sitater

Truls Wickholm (Ap) løper fortsatt rundt naken uten Høyres klær. Lars Gauden-Kolbeinstveit i DN.
Økonomisk politikk
Lars Kolbeinstveit

Naken uten Høyres klær

Økonomisk politikkØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Lars Kolbeinstveit

Retorisk kamp mot ledighet

"I posisjon og i krisetid har Ap vist at det vil styre med markedet og føre nøytral næringspolitikk. Det er denne liberale arven Støre bør lytte til, hvis han skal utvikle en politikk som sikrer arbeid og velferd på lengre sikt," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i DN.
Økonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Haakon Riekeles

Franske protester mot «nordiske» løsninger

"Franske fagforeninger kjemper for tiden innbitt mot at arbeidslovgivningen skal ligne mer på den vi har i sosialdemokratiske Norge," skriver Haakon Riekeles hos Minerva.
ArbeidslivInternasjonaltArbeid og sysselsetting
Haakon RiekelesSteinar Juel

Ikke bare en dump i veien

Det er for lettvint når opposisjonen på Stortinget sier at de store pengene sløses bort på skattelettelser. Steinar Juel og Haakon Riekeles i Bergens Tidene.
Økonomisk politikkFinanspolitikk
Haakon Riekeles

Nr. 27 2015: Økende arbeidsledighet

Den svært ekspansive finanspolitikken vil ha begrenset effekt på arbeidsledigheten, og er ikke bærekraftig over tid. Økt oljepengebruk er ikke svaret på en arbeidsledighet som kan bli værende høy over flere år. Last ned og les notatet her:
Økonomi og velferdFinanspolitikkArbeid og sysselsetting

Jobbkrisen

"During the Great Depression, economist John Maynard Keynes warned of a so-called paradox of thrift: When everyone turns frugal, everyone suffers. Synchronized thrift slows the economy, according to Keynes, which hobbles income growth and makes people even stingier in a pernicious cycle. Some experts worry that is happening now," skriver Wall Street Journal om den amerikanske økonomiske krisen.
Økonomi og velferd

Obamas to muligheter

"Obama innser behovet for reformer av det amerikanske trygdesystemet og de føderale helseprogrammene, og utfordrer dermed sine partikolleger som hittil har vist liten vilje til å gripe fatt i disse problemene. Når det gjelder inntektssiden, svikter dømmekraften. Demokratene ønsker å heve skattene for de med høyest inntekt. Obama holder fast ved at middelklassen skal vernes. Dette er urealistisk," skriver Marius Gustavson hos E24.
Økonomi og velferd

Ungdomsledighet og "nordisk modell"

ReformerDen nordiske modellenArbeid og sysselsetting