Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Steinar Juel

Krisetiltak og merkelapper

Steinar Juel: "Det er faglige vurderinger jeg gjør, og som jeg ville ha gjort uavhengig av om jeg var knyttet til Civita eller ikke. Jeg skriver ikke med påholden penn."
ØkonomiArbeid og sysselsetting
Steinar Juel

Raushet under koronakrisen, ja, men bør likevel lønne seg å jobbe

Vi bør ikke institusjonalisere et system der vi har ett støttenivå når behovet for sikring er lite, og et høyere nivå når konjunktursvikten er stor nok, skriver Steinar Juel.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Lars Kolbeinstveit

Hva skjer med tillit, fellesskap og samhold etter koronakrisen?

Vi vet at akutte kriser kan gi en kortvarig knekk i tilliten til myndighetene, for eksempel til politiet, slik det skjedde etter at 22. juli-kommisjonen la frem sin rapport. Biter arbeidsledigheten seg fast på et høyt nivå, og vi får en langvarig økonomisk stagnasjon, er det mer sannsynlig at tilliten også blir mer varig svekket.     
Velferdsstaten
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Wickholm bør svare, ikke vri på sitater

Truls Wickholm (Ap) løper fortsatt rundt naken uten Høyres klær. Lars Gauden-Kolbeinstveit i DN.
Økonomi
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Naken uten Høyres klær

Uncategorized
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Retorisk kamp mot ledighet

"I posisjon og i krisetid har Ap vist at det vil styre med markedet og føre nøytral næringspolitikk. Det er denne liberale arven Støre bør lytte til, hvis han skal utvikle en politikk som sikrer arbeid og velferd på lengre sikt," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i DN.
Uncategorized
Haakon Riekeles

Franske protester mot «nordiske» løsninger

"Franske fagforeninger kjemper for tiden innbitt mot at arbeidslovgivningen skal ligne mer på den vi har i sosialdemokratiske Norge," skriver Haakon Riekeles hos Minerva.
Uncategorized
Haakon RiekelesSteinar Juel

Ikke bare en dump i veien

Det er for lettvint når opposisjonen på Stortinget sier at de store pengene sløses bort på skattelettelser. Steinar Juel og Haakon Riekeles i Bergens Tidene.
Økonomi
Haakon Riekeles

Nr. 27 2015: Økende arbeidsledighet

Den svært ekspansive finanspolitikken vil ha begrenset effekt på arbeidsledigheten, og er ikke bærekraftig over tid. Økt oljepengebruk er ikke svaret på en arbeidsledighet som kan bli værende høy over flere år. Last ned og les notatet her:
ØkonomiFinanspolitikkArbeid og sysselsetting

Jobbkrisen

"During the Great Depression, economist John Maynard Keynes warned of a so-called paradox of thrift: When everyone turns frugal, everyone suffers. Synchronized thrift slows the economy, according to Keynes, which hobbles income growth and makes people even stingier in a pernicious cycle. Some experts worry that is happening now," skriver Wall Street Journal om den amerikanske økonomiske krisen.
Økonomi

Obamas to muligheter

"Obama innser behovet for reformer av det amerikanske trygdesystemet og de føderale helseprogrammene, og utfordrer dermed sine partikolleger som hittil har vist liten vilje til å gripe fatt i disse problemene. Når det gjelder inntektssiden, svikter dømmekraften. Demokratene ønsker å heve skattene for de med høyest inntekt. Obama holder fast ved at middelklassen skal vernes. Dette er urealistisk," skriver Marius Gustavson hos E24.
Økonomi