Hva er rød-grønn skolepolitikk

Hva blir en rødgrønn skolepolitikk? Kunnskap og målstyring à la Gudmund Hernes? Trond Giskes nedbygging
av lærerrollen? SVs eksamensfrie og karakterfrie skole? SV synes
ivrigst etter å få styringen, i så fall med merkbare følger, skriver professor i pedagogikk Kaare Skagen i en kronikk i Aftenposten


Les kronikken her

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »