Den anglosaksiske modellen bedre enn den kontinentale

Tony Blairs planer for en modernisering av den europeiske sosiale modellen får støtte av en ny studie. Den britiske arbeids- og velferdsmodellen er bedre til å skape arbeidsplasser og bedre arbeidsforhold enn den kontinentale modellen, ifølge studien fra Chartered Institute of Personell and Development (CIPD). Undersøkelsen viser at flere briter er i arbeid, de tjener mer, jobber mindre, har lavere arbeidsledighet og færre ”arbeidende fattige”, enn EU-gjennomsnittet


Les om rapporten her

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »