Janne Haaland Matlary

Akademisk Råd

Janne Haaland Matlary er professor dr.philos. i statsvitenskap ved Universitet i Oslo på feltet internasjonal politikk og professor II i strategi ved Forsvarets Stabsskole.  Hun var statssekretær i UD, 1997-2000.  Hun rådgir næringslivet om politisk risiko og har hatt og har en rekke nasjonale og internasjonale verv, bl.a. utenrikspolitisk rådgiver for Liechtenstein, medlem av det Pavelige Vitenskapsakademi, styret for MBA-skolen IESE i Barcelona, Forsvarspolitisk Utvalg, UDs ‘Omdømmeutvalg’ og utvalget for etiske retningslinjer for Petroleumsfondet. Hennes forskningsfelt er primært sikkerhetshetspolitikk og strategi, herunder NATO og EU, men også politiske ideologi og verdispørsmål. Hennes siste bok er Hard Power in Hard Times: Can Europe Act Strategically? (Palgrave, UK, 2018) og et pågående prosjekt er boken Avmaktens Europa: Polarisering og moralisering i realpolitikkens tid (Dreyer, 2010). Hun er fast spaltist i Dagens Næringsliv.