Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale samfunn

Hvordan kan vi balansere overvåkning og personvern i et liberalt samfunn? Og hvordan skal privatlivet sikres i møte med den nye digitale «overvåkningsøkonomien»?

kr 129,–inkl. porto

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

Statens fullmakter til å overvåke deg som borger har blitt kraftig utvidet de siste 15 årene. Tilhengerne av overvåking argumenterer med at den er nødvendig for å hindre terror og alvorlige trusler mot landets sikkerhet. Men har myndighetene fått så store fullmakter at personvernet er truet?

Samtidig skaper kommersielle aktører, som blant andre Google og Facebook, utfordringer for privatlivet gjennom sine forretningsmodeller, som baserer seg på kjøp og salg av personlige data.

Hvordan kan vi balansere overvåkning og personvern i et liberalt samfunn? Og hvordan skal privatlivet sikres i møte med den nye digitale «overvåkningsøkonomien»?

Les intervju med forfatter av boken, Eirik Løkke, i Dagens Næringsliv her: 

Risiko: At privatlivet slik vi kjenner det i dag vil forsvinne

Eirik Løkke i Dagbladet: Personvern i terrorens tidsalder

Eirik Løkke i Aftenposten: Hvem deler Facebook og Google våre personopplysninger med?